De Grave is tegen beperking rol CTSV

DEN HAAG, 27 NOV. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) voelt er niets voor de rol van het College van Toezicht Sociale Zekerheid (CTSV) te beperken tot het slechts signaleren van problemen in de uitvoering van de sociale verzekering. Dat zei hij gisteren bij een Tweede-Kamerdebat over de nieuwe organisatie van de sociale zekerheid.

Kamerlid Schimmel (D66) diende vorige week een amendement in waarin de taak van de toezichthouder wordt beperkt tot “informatieverzameling en oordeelsvorming”. In het voorstel van De Grave gaat de taak van het college aanzienlijk verder en draait het vooral om de sancties die het CTSV kan uitdelen als bij een de uitvoering van de sociale zekerheid onrechtmatigheid of ondoelmatigheid wordt geconstateerd. “Toezicht zonder sancties is niets”, meent De Grave. Volgens hem “verwordt het CTSV tot een veredeld onderzoeksbureau” als het amendement van Schimmel wordt aangenomen. Het college stuurde de staatssecretaris vorige week een brief met dezelfde strekking.

Schimmel beoogde met haar voorstel de minister van Sociale Zaken - in de praktijk de staatssecretaris - meer mogelijkheden te bieden om in geval van nood zijn politieke verantwoordelijkheid waar te maken. Ook de Raad van State drong daar in een advies op aan. De Raad vond dat met een onafhankelijk toezichtsorgaan de afstand met de minister te groot zou worden en stelde voor het CTSV rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken te plaatsen. Volgens De Grave is met zijn wetsvoorstel de verdeling van de verantwoordelijkheid goed geregeld. “De minister is en blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van wet- en regelgeving en daarmee dus ook voor de reikwijdte van de eigen bevoegdheden”, aldus De Grave.

De bewindsman benadrukte dat het CTSV geen aanbevelingen mag doen over verbeteringen van de regelgeving. Dat is volgens hem een taak van andere organisaties zoals de Sociaal-Economische Raad.

De Grave verwacht op zeer korte termijn bekend te maken wie de nieuwe bestuursleden van het CTSV zullen zijn.