Coalitie wenst lagere lasten nieuw kabinet

DEN HAAG, 27 NOV. Het volgende kabinet moet de lasten voor burgers en bedrijfsleven met zeven tot tien miljard gulden verlichten. Dit is nodig om “de echte pijnpunten” in het belastingstelsel weg te nemen.

Dit zegt het Tweede-Kamerlid Hoogervorst (VVD) deze week in een vraaggesprek met Forum, het blad van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Met deze uitspraak neemt de financieel-woorvoerder van de VVD-fractie een voorschot op de discussie over de verkiezingsprogramma's die begin volgend jaar losbarst.

In het regeerakkoord van 1994 hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat het kabinet-Kok de lasten met negen miljard gulden zou verlichten. Hoogervorst verwacht dat dat bedrag in werkelijkheid uitkomt op twaalf miljard gulden. “Een volgend kabinet kan daar niet veel bij achterblijven.”

Hoogervorst vindt verder dat uitstel van de Europese muntunie EMU wellicht nodig is. Hij wil liever dat de EMU er wat later komt dan in 1999 dan dat er met de toelatingscriteria wordt gesjoemeld. “Uitstel is een reële optie die we onder ogen moeten durven zien.”

Volgens het Tweede-Kamerlid Ybema (D66) is het voorbarig om nu al concrete bezuinigingsbedragen te noemen. Ybema erkent dat er een substantieel bedrag nodig is als “smeergeld” voor een ingrijpende wijziging van het belastingsysteem. Bij de laatste grote belastingherziening, naar aanleiding van voorstellen van de commissie-Oort, werden de lasten met 4,5 miljard gulden verlicht.

Ook een verdere verlaging van het financieringstekort is volgens Hoogervorst noodzakelijk. De VVD, daarin gesteund door D66, vindt dat het tekort - dat nu ruim 2 procent bedraagt - omlaag moet naar 1 procent van het bruto binnenlands produkt. “Het volgende kabinet moet opnieuw een pas op de plaats maken met de overheidsuitgaven”, aldus Hoogervorst. “En hier en daar zijn altijd nog wel bezuinigingen te vinden.”

Volgens het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA) gaat het niet alleen om het juiste evenwicht tussen lastenverlichting en financieringstekort, maar ook om ruimte voor investeringen op langere termijn in onderwijs, verbetering van het milieu en infrastructuur. Versterking van de economische infrastructuur wordt volgens Ybema de belangrijkste taak voor het volgende kabinet. Van der Ploeg vindt dat lastenverlichting gericht moet worden ingezet om meer banen te scheppen.