Bonn: plan voor beter toezicht op ondernemingen

BONN, 27 NOV. De Duitse regering heeft gisteren voorstellen gedaan om het toezicht op ondernemingen te verbeteren. De invloed van banken en hun belangenverstrengeling met bedrijven worden aan banden gelegd. Wel mogen banken onbeperkt blijven deelnemen in bedrijven.

Volgens het wetsvoorstel van de ministers Schmidt-Jortzig (Justitie) en Rexrodt (Economische Zaken) moet het toezicht op het bestuur van de ondernemingen door een reeks maatregelen verbeteren. Banken die voor meer dan vijf procent in een onderneming deelnemen, moeten kiezen of zij bij een aandeelhoudersvergadering hun eigen stemrecht uitoefenen of dat van hun klant. Momenteel is allebei toegestaan, wat tot belangenverstrengeling kan leiden. Minister Schmidt-Jortzig verwacht over deze beperking van het stemrecht nog een flinke discussie.

Het aantal leden in de raad van toezicht van ondernemingen wordt teruggebracht tot twaalf. Nu zijn dat er vaak nog twintig. De raden van toezicht van beursgenoteerde ondernemingen moeten voortaan vier keer per jaar vergaderen in plaats van twee keer. Stemmen bij volmacht wordt minder makkelijk gemaakt.

Het wetsontwerp is het gevolg van een maatschappelijk debat in Duitsland enkele jaren geleden naar aanleiding van de invloed van banken op het bedrijfsleven. In korte tijd deed zich een aantal crisissituaties voor bij ondernemingen (Daimler-Benz, Holzmann en Jürgen Schneider) die de vraag opwierpen of het toezicht op het bestuur wel voldeed. In alle gevallen waren banken in de desbetreffende onderneming zowel kredietverstrekker als deelnemer. Zo heeft de grootste bank van Duitsland, Deutsche Bank, in vrijwel alle grote bedrijven deelnemingen. Zij heeft gezegd deze op termijn te willen afstoten.

De sociaal-democratische SPD wil in een eigen wetsontwerp de deelnemingen van financiële instituten in branchevreemde ondernemingen tot vijf procent beperken en ook het aantal functies in de raad van toezicht voor bankmanagers (nu maximaal tien) verminderen.

    • Michèle de Waard