Beslissing over herstart Fokker valt deze week

ROTTERDAM, 27 NOV. Deze week valt hoe dan ook een beslissing over de herstart van Fokker. De curatoren en ook het ministerie van Economische Zaken verwachten dat de Zuidkoreaanse overheid morgen een besluit zal nemen over het al of niet doorgaan van de overname door het Samsung-concern en andere Koreaanse groepen.

Is dat besluit negatief - bij Fokker en in Den Haag wordt met die mogelijkheid ernstig rekening gehouden - dan zullen de curatoren zelf nog deze week de knoop doorhakken en overgaan tot verdere afwikkeling van het faillissement. Daarmee komt dan definitief een einde aan de assemblage van complete vliegtuigen in Nederland.

De curatoren hebben de Koreanen hun ultimatum meegedeeld. De deadline (eind november) is volgens betrokkenen tot stand gekomen onder druk van Fokkers grote toeleveranciers (het Noordierse Shorts, het Britse Rolls Royce en het Duitse DASA). Deze risicodragende partners van Fokker leveren dezer dagen hun laatste componenten voor Fokker-toestellen af en zij dringen aan op helderheid over de herstart van de vliegtuigbouwer. Langer uitstel van een beslissing zal bij de toeleveranciers tot hoge kosten voor het instandhouden van produktiecapaciteit leiden. Bij een herstart dreigt nu een steeds groter gat te ontstaan in de onderdelenvoorziening.

Onder de circa 650 werknemers die zich nu op Schiphol-Oost nog bezighouden met het afbouwen van de laatste vliegtuigen heerst in toenemende mate pessimisme over de kans op een herstart onder de vleugels van Samsung. De situatie in Zuid-Korea is voor alle partijen in Nederland op dit moment bijzonder onduidelijk. De regering in Seoul heeft van het Amerikaanse adviesbureau Pain & Co. een positief advies gehad, maar de Zuidkoreaanse overheid heeft intussen getracht andere bedrijven (Hyundai, Daiwoo en Korean Air) bij het project te betrekken. De vrees bestaat aan Nederlandse kant dat dit tot onoverbrugbare verdere vertraging zal leiden.

De Nederlandse Staat heeft intussen haar laatste Fokker-aandelen overgedragen aan grootaandeelhouder DASA. De transactie is een formaliteit die voortvloeit uit het contract uit 1993 over de verkoop van Fokker aan DASA. Het aandelenpakket, in totaal 22,23 procent, is geen cent meer waard. Omdat de inmiddels failliet verklaarde vliegtuigfabrikant de laatste jaren geen enkele winst heeft gemaakt, hoeft DASA niets voor de stukken te betalen. De Staat loopt daarmee ruim 120 miljoen gulden mis.