Bankwezen heeft weinig trek in NBC's

AMSTERDAM, 27 NOV. De Nederlandse geldmarkttarieven zijn de afgelopen week over de gehele linie licht gestegen. Deze rentestijgingen vonden voor de verschillende looptijden echter niet in gelijke mate plaats.

Terwijl de 1-, 6- en 12-maands interbancaire tarieven alle met 3 basispunten (honderdste procentpunten) stegen, namen de 2- en 3-maands tarieven met 6 respectievelijk 5 basispunten toe. Ter verklaring hiervoor kan worden gewezen op het zogenaamde eindejaarseffect. Twee weken geleden is reeds uiteengezet dat dit effect stoelt op de extra vraag naar middelen voor de jaarultimo van met name grote bedrijven (inclusief financiële instellingen). Thans komt deze extra vraag vooral tot uiting in de 2- en, in mindere mate, de 3-maands rentestanden. Het valt te verwachten dat in de maand december de 1- en 2-maands rentes 'aan de beurt zijn'.

De stijging van de geldmarkttarieven kon deze week niet worden toegeschreven aan de vraag naar liquiditeiten door de Agent van financiën. Aanzienlijke stortingen op DTC's (Dutch Treasury Certificates) hebben in de afgelopen weken regelmatig een opwaartse druk onder de geldmarkttarieven uitgeoefend. Gedurende de verslagweek is echter niet gestort op DTC's. Wel hebben de stortingen in de afgelopen maand een aanzienlijke verkrapping van de geldmarkt tot gevolg gehad. Dit heeft er onder andere toe geleid dat DNB de kasreserve al sinds het eind van oktober op nul vaststelt. Deze week bleek verder dat DNB de geldmarkt slechts in geringe mate zal verkrappen met NBC's (Nederlandsche Bank Certificaten), de 'marktconforme versie' van de kasreserve. De veiling van deze NBC's had gisteren plaats; de storting volgt aanstaande vrijdag. Alhoewel het maximaal te veilen bedrag (1,5 miljard gulden) werd overboden, werd uiteindelijk slechts 805 miljoen gulden geaccepteerd door DNB. Kennelijk waren DNB en het bankwezen het niet eens over de prijs van (ofwel het rendement op) de NBC's. Voor DNB is dit geen probleem. Immers, zij kan banken verplichten geld in de (ten opzichte van NBC's lager renderende) kasreserve aan te houden. Het bankwezen blijkt hier echter niet zo bevreesd voor te zijn en ziet kennelijk lucratievere mogelijkheden om korte middelen weg te zetten.

De storting van 805 miljoen gulden op de NBC's zal vrijdag plaatsvinden. Dit bedrag valt in het niet bij de aanzienlijke belastingafdrachten aan het Rijk en de aflossing van DTC's (ter waarde van 4,1 miljard gulden) en uitkeringen door het Rijk. Daarnaast vervallen er vrijdag NBC's ter waarde van 2 miljard gulden. Hoe het saldo van deze betalingen exact uitpakt, is niet te zeggen.

Bron: Economisch Bureau ING.