Banken aarzelen over kosten euro

AMSTERDAM, 27 NOV. Banken zullen de kosten voor de omschakeling van guldens naar euro's in rekening brengen bij hun cliënten. Dit heeft L. Overmars, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken gezegd. In bankkringen wordt echter verwacht dat particuliere cliënten de eerste drie jaar na 1999 weinig zullen merken van betalingstarieven, als die al aan hen worden doorberekend.

Een woordvoerder van Rabo zei vanmorgen dat topman H. Wijffels er vorige week juist voor heeft gepleit om de kosten van de euro voor de consumenten bij de overheid neer te leggen.

Na 1999, als de Economische en Monetaire Unie (EMU) van start gaat, zullen tot de euro en nationale munten enige jaren naast elkaar blijven bestaan. De euro zal tot 2002 alleen in girale vorm bestaan. Van begin 2002 tot halverwege dat jaar zijn dan euromunten en -bankbiljetten en guldenmunten en -biljetten naast elkaar in omloop.

Pas na half 2002 is de euro het enige wettige betaalmiddel. Een woordvoerder van ING Bank zei vanmorgen dat bedrijfskosten van de banken in de regel worden doorberekend aan cliënten. Maar ING Bank heeft nog geen beslissing genomen of de omschakeling van euro's in guldens zal worden doorberekend. “De opmerkingen hierover laten wij voor rekening van de heer Overmars.”

Een woordvoerder van ABN Amro, die niet op eventuele tariefstelling kon ingaan, zei vanmorgen dat het aanhouden van een rekening in euro's in de eerste jaren voor particulieren weinig zin heeft, en dat er al in het Nationaal Platform voor de invoering van de euro - waarin banken, overheid, bedrijven en consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd - voor terughoudendheid bij consumenten is gepleit om meteen allerhande transacties in euro's te gaan doen. In bankkringen kan men zich nog niet goed voorstellen dat particulieren in de eerste drie jaar, als de euro alleen nog giraal bestaat, massaal euro-guldentransacties nodig zullen hebben.

Voor het bedrijfsleven ligt dit anders. Volgens bronnen bij de commerciële banken kan bij een snelle overgang van de grote bedrijven naar een intern gebruik van euro's een groot deel van het midden- en kleinbedrijf worden meegesleept.

ING schat voor zijn bank- en verzekeringsbedrijf de gezamenlijke kosten voor omschakeling op de euro en de overgang naar het volgende millennium op 200 miljoen gulden. ABN Amro heeft 150 miljoen gulden gereserveerd, voor de euro, het millennium en de chipknip. Rabo reserveert een vergelijkbaar bedrag.