B. Korvinus

De Harriët Freezerring 1996 gaat naar B. Korvinus (58) voor haar jarenlange strijd tegen vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Korvinus is sinds 1988 een actief strijdster tegen vrouwenhandel. Zij was jurylid van het Eerste Internationale Tribunaal inzake schending van mensen- en vrouwenrechten op de Filippijnen.