Asielzoekers mogen etmaal op Schiphol

DEN HAAG, 27 NOV. Asielzoekers mogen in principe niet langer dan 24 uur verblijven in het aanmeldcentrum op Schiphol.

Dit heeft staatssecretaris Schmitz (Justitie) gisteren gezegd. Nu wachten asielzoekers vaak 36 uur of langer in het centrum. Met die wachttijden moet het afgelopen zijn, zo zei de staatssecretaris in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Dittrich (D66).

Asielzoekers die op Schiphol aankomen, worden opgevangen en verhoord in het aanmeldcentrum op de luchthaven. Hier moeten zij binnen een etmaal worden gescheiden in mensen die kans maken op een verblijfsvergunning en mensen die geen enkele kans maken. In Zevenaar en Rijsbergen bestaan ook dergelijke centra.

In een brief aan de staatssecretaris uitten zesendertig rechtshulpverleners vorige week echter kritiek op de gang van zaken op Schiphol. De asielzoekers zouden langer dan de afgesproken 24 uur in het aanmeldcentrum verblijven. Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die over de asielaanvragen beslissen, zouden de adviezen van de rechtshulpverleners in de wind slaan.

Dat was tegen het zere been van de advocaten. In 1994 sloot het ministerie van Justitie immers een overeenkomst met de Nederlandse Orde van Advocaten over de rechtshulp in de aanmeldcentra. Daarin stond dat advocaten een 'zwaarwegend' advies mogen uitbrengen als zij menen dat een asielzoeker ten onrechte wordt af gewezen.

Volgens de advocaten nemen de IND'ers op Schiphol hun adviezen niet serieus. Maar staatssecretaris Schmitz wees er gisteren op dat er weinig inhoudelijk verschil bestaat tussen de drie aanmeldcentra. Op Schiphol en in Rijsbergen gaat volgens haar 14,5 procent van de asielzoekers door in de procedure, in Zevenaar 12,6 procent. Aanstaande vrijdag overleggen de advocaten met de IND.

Mocht dit op niets uitlopen, dan zal Schmitz persoonlijk met de advocaten overleg voeren, zo zei ze gisteren.