Aanhang 'scheidt zich af'; Loekasjenko vormt nieuw 'parlement'

MINSK, 27 NOV. De aanhangers van president Aleksandr Loekasjenko in het Witrussische parlement hebben zich gisteren 'afgescheiden' en een nieuw 'parlement' gevormd.

Dat nieuwe parlement bekrachtigde vervolgens - unaniem - de resultaten van het referendum van zondag en droeg het Constitutionele Hof op de afzettingsprocedure tegen Loekasjenko te staken. Het hof heeft dat verzoek ingewilligd.

In het voormalige hoofdkwartier van de communistische jeugdorganisatie Komsomol kwamen gisteren 110 leden van het 199 leden tellende Witrussische parlement bijeen - de oude aanhangers van Loekasjenko in het parlement en een aantal van zijn critici die na het referendum van zondag naar hem zijn overgelopen. Loekasjenko deelde hun mee dat ze in het vervolg het nieuwe Huis van Afgevaardigden vormen. Terwijl de president theedrinkend toekeek, namen de parlementariërs in snel tempo en zonder tegenstem dertien wetsvoorstellen aan waarmee ze het bestaande parlement ophieven - of, zoals een van de afgevaardigden het noemde: “naar de vuilnisbelt van de geschiedenis” verwezen - en de uitslag van het referendum van zondag bekrachtigden. De president heeft aldus bijna onbeperkte bevoegdheden gekregen.

De president verklaarde na afloop dat de constitutionele crisis in Wit-Rusland nu voorbij is. Toen een van de parlementariërs klaagde dat hij “materiële problemen” heeft, zei Loekasjenko: “Kameraden, ik zal jullie helpen. Als jullie passen, geld en middelen nodig hebben - alles loopt via het ministerie van Financiën. Ik zal zorgen dat jullie alles krijgen.”

Een van de voorstellen die werden aangenomen gold het Constitutionele Hof, dat zich moest beraden over een voorstel van het oude parlement om de president wegens schending van de grondwet af te zetten. Dat voorstel was ondertekend door 75 parlementsleden. Het nieuwe parlement droeg het hof op het voorstel af te wijzen. Later gisteren maakte een woordvoerder van het hof bekend dat dit was gebeurd. Hij voegde daaraan toe dat het hof ook zonder het bevel van het nieuwe parlement tot die conclusie zou zijn gekomen, omdat inmiddels twaalf ondertekenaars van het verzoek hun handtekeningen hebben ingetrokken en naar Loekasjenko zijn overgelopen, waardoor het verzoek niet meer door het vereiste minimumaantal van 70 parlementariërs werd gesteund.

De president beloofde geen druk te zullen uitoefenen op de leden van het oude parlement die niet naar hem zijn overgelopen. “Als ze willen werken, kunnen ze zich bij deze zitting aansluiten. Maar niemand wordt onder druk gezet.” Van het restant van het oude parlement kwamen gisteren 66 leden wel bijeen, maar ze moesten concluderen dat er geen quorum meer bestond. Ze besloten hun oppositie voort te zetten: “Laten we tot het eind toe eerlijk blijven. Laten we niet op onze knieën smeken om de kruimels van de tafel van de president”, zei een van hen. (Reuter)