Wachtgelden

In NRC HANDELSBLAD van 19 november staat onder de kop 'Ritzen: bekort en verlaag wachtgelden', dat een leraar die op zijn 50ste werkloos wordt recht heeft op wachtgeld tot zijn 65ste. Dit zou slechts 7 jaar langer zijn dan de uitkeringsperiode van een werkloze die recht heeft op WW.

Ik zou hierbij willen opmerken dat men appels met peren vergelijkt. Indien een leraar en een werknemer op het moment van ontslag beiden 50 jaar zijn en ƒ 100.000,- verdienen, zal een leraar bruto 15 x 70% x ƒ 100.000,- = ƒ 1.050.000,- opstrijken tot zijn 65ste. De werknemer ontvangt 3 x 70% x ƒ 75.000,- (afgeleid van het maximum dagloon) + 2 x ƒ 27.000,- (minimumloon) + 10 x ƒ 23.000,- (bijstand) = ƒ 441.500,-. Zelfs als hij een afkoopsom van 24 x maandsalaris zou ontvangen (wie bij Fokker heeft dat?), dan nog is hij zo'n vier ton slechter af dan de leraar. Indien Ritzen een maatregel wil nemen die “breed gedragen wordt”, dan vraag ik mij af of hij alleen bij de lerarenvakbonden te rade gaat of ook bij de rest van de Nederlandse werknemers, die jaloers zullen kijken naar deze wachtgeldregeling.

    • E. Holleman