Vier bordelen moeten sluiten in Amsterdam

AMSTERDAM, 26 NOV. Vier bordeelhouders in het centrum van Amsterdam moeten hun zaak sluiten. Wanneer dat niet binnen zes weken gebeurt, zal burgemeester Patijn het initiatief tot sluiting nemen. Dit heeft hij de betrokken bordeelhouders vandaag per brief laten weten.

In totaal hebben 250 exploitanten een zogeheten gedoogvergunning bij de gemeente aangevraagd. Enkele tientallen bordelen moeten volgens een woordvoerder van de gemeente echter sluiten, omdat zij niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op het vermijden van overlast, inrichtingseisen voor de verhuurde kamers, hygiëne en het verbod kamers te verhuren aan vrouwen die niet over een geldige verblijfstitel beschikken. Door het voeren van een gedoogbeleid wil Patijn uitwassen in deze bedrijfstak tegengaan.

Bij de vier nu aangeschreven prostitutiebedrijven waren illegale prostituees werkzaam. Uit de brief van Patijn aan één exploitant blijkt dat deze herhaaldelijk is gewezen op het feit dat zich illegale prostituees in het bedrijf bevonden. Tijdens een mondeling onderhoud kwamen partijen niet nader tot elkaar, waarop de gedoogbeschikking niet werd verleend.

De advocaat van het Samenwerkend Overleg Raamprostitutie-exploitanten (SOR), Th. Badoux, zei de weigeringen juridisch te zullen aanvechten. Hij vindt het onder meer onjuist dat bordeelhouders die alleen het pand exploiteren en niet de daar werkende vrouwen, worden opgezadeld met het vreemdelingentoezicht. Ook dreigen door de opstelling van de gemeente illegale prostituees helemaal uit het zicht te verdwijnen, aldus Badoux.