Verhuur van melkquota aan banden

DEN HAAG, 26 NOV. Minister Van Aartsen (Landbouw) wil met een wettelijke regeling het verhuren van melkquota door boeren terugdringen. Tot een algeheel verbod op het verhuren van de produktierechten wil de minister niet gaan. Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Melkveehouders mogen alleen melk produceren wanneer ze over quota beschikken. Deze rechten moeten worden gekocht van boeren die met pensioen gaan of stoppen met het produceren van melk. In de praktijk blijkt echter dat 5 procent van de rechten niet worden verkocht, maar door boeren worden verhuurd.

Volgens het Kamerlid Ter Veer (D66) moet Van Aartsen de melkquota-regeling handhaven, want die maakt “de consument tevreden en de boeren blij”. Het kan volgens Ter Veer echter niet de bedoeling zijn dat boeren de quotarechten gebruiken als afzonderlijk economisch goed. De D66-woordvoerder diende gisteren een motie in, waarin hij Van Aartsen vraagt zo spoedig mogelijk een verbod in te stellen op het zogenaamde leasen van de quota.

Minister Van Aartsen zegde de Kamer gisteren toe actie zullen ondernemen om het leasen tegen te gaan, maar voor een algeheel verbod voelt de minister voorlopig niets. Van Aartsen zal begin volgend jaar met een regeling komen. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland wil dat de maximale periode voor het verhuren van de rechten wordt gesteld op drie jaar.

Voorts vindt Van Aartsen dat Nederland alvast moet inspelen op de veranderingen die in de toekomst te verwachten zijn in het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Unie. Om een discussie over het beleid op te zetten schreef de minister begin vorig jaar een nota die gisteren in de Kamer werd besproken. Nederland is met 21 procent van de totale export, de grootste exporteur van de EU. “We zijn op landbouwgebied een grootmacht en dat moeten we blijven. We zullen ons meer moeten richten op de kwaliteit en het imago van de produkten”, aldus Van Aartsen. De Kamer en de minister waren het er gisteren al over eens dat de inkomens van de boeren en tuinders in de volgende eeuw niet ernstig mogen worden aangetast.