SPD: bedrijven dwingen tot creëren jeugdbanen

KEULEN, 26 NOV. De sociaal-democratische SPD wil bedrijven beboeten die te weinig banen beschikbaar stellen voor jongeren. Dit is gisteren besloten op de partijdag in Keulen die speciaal aan de jeugd was gewijd.

De jonge socialisten (Jusos) waren opgetogen. Ze hadden het thema beroepsscholing als belangrijkste onderwerp op de agenda van de partijdag weten te plaatsen. “Nu zal moeten blijken of de leiding ons serieus neemt”, zei de 26-jarige Jusos-voorzitster Andrea Nahles.

In haar openingstoespraak trok ze fel van leer tegen de partij “die de belangen van de jeugd de afgelopen vijftien jaar zwaar heeft verwaarloosd”. Ze keerde zich tegen de “conservatieve SPD-politici die meeheulen in het kapitalistische Standort-debat”.

SPD-leider Oskar Lafontaine deed zijn uiterste best het weer goed te maken met de jongeren in zijn partij. Niet alleen waagde hij zich op een techno-party, aan de vooravond van het congres, wat houterig op de dansvloer. Hij trok ook het boetekleed aan en gaf toe dat de partij de laatste jaren te weinig aandacht heeft gehad voor thema's die de jeugd na aan het hart liggen, zoals scholing. Hij ondersteepte dat het unieke leerlingenstelsel in stand moet worden gehouden, waarbij schoolverlaters een leerlingenbaan krijgen en drieëeneenhalf jaar lang werk en beroepsscholing combineren. Na afloop waren ze gewoonlijk verzekerd van werk.

“We zullen niet accepteren dat bedrijven er slechts zijn voor de kapitaalverschaffers. Ze zijn er allereerst voor de werknemers”, aldus Lafontaine. Hij zei dat er zoveel mogelijk op vrijwillige regelingen met bedrijven moet worden aangestuurd. “Bedrijven moeten hun sociale verantwoordelijkheid nemen.” Zo niet, dan moet de overheid bedrijven via een boetesysteem verplichten geld voor deze banen beschikbaar te stellen, zei de partijleider.

Vergeefs had de oudere garde in de SPD - door de jongeren smalend de 'neo-liberalen' genoemd - er gisteren voor gewaarschuwd een boetesysteem in te stellen. Wolfgang Clement, minister van Economische Zaken in Noordrijn-Westfalen, waarschuwde de partijleden dat op deze manier de factor arbeid opnieuw zwaar wordt belast. “De partij doet er verstandig aan de vingers niet aan dit onderwerp te branden”, zei Schröder. Vervolgens werd hij door de vele jonge partijleden in de zaal weggehoond.

Lafontaine noemde gisteren uitdrukkelijk het scheppen van nieuwe banen de grootste uitdaging voor Duitsland en Europa. Lafontaine riep op tot een Europees Bündnis für Arbeit, waarbij minder op prijsstabiliteit en exportbevordering moet worden gelet, en meer op groei en werkgelegenheid.

    • Michèle de Waard