Proefboring in Waddenzee lokaal beslissen

HARLINGEN, 26 NOV. Het rijk kan niet op grond van een herziening van de Planologische Kernbeslissing Waddenzee, een streekplan op rijksniveau, overgaan tot proefboringen naar aardgas. De Raad van State bepaalde dat lagere bestuursrechters zelf mogen beoordelen of een afgegeven vergunning in strijd is met de belangen van het natuurgebied. De Raad onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling van proefboringen.