Mora sluit vestiging in Veldhoven

Om de marktpositie in de Benelux verder te versterken, wil Mora de produktie van Mora Grootverbruik in Veldhoven bundelen in Maastricht en het Belgische Mol. Andere afdelingen gaan naar Helmond en Maastricht. Daarbij komen 28 van de 140 arbeidsplaatsen van Veldhoven te vervallen. De directie zal proberen gedwongen ontslagen te voorkomen.

Voor de bonden is de diepere achtergrond van de stap onduidelijk. Zij gaan ervan uit dat het Unilever begonnen is om financieel voordeel. Zeker gezien de sterke financiële positie van Mora kijken zij zeer kritisch naar de zaak. Unilever verkreeg in 1990 een belang van 49 procent in Mora en werd eind 1994 volledig eigenaar. Er werken nu ruim 900 mensen.