Millennium (2)

Er dreigt inderdaad heel wat computerleed op de ochtend van 1 januari 2000. Maar dat houdt niet in dat dan ook de 21ste eeuw begint. Die begint pas op 1 januari 2001, want er kunnen onmogelijk 2000 jaren verstreken zijn als het jaar 2000 zelf nog niet voorbij is.

De denkfout is analoog aan de volgende. Stel, ik heb op 20 november een computerprogrammaatje gemaakt op de ultra-korte termijn, waarin er van wordt uitgegaan dat data altijd met een 2 beginnen: 20, 21, 22,... Op de ochtend van 30 november faalt mijn programma, maar dat betekent niet dat dan de maand december is begonnen. Daarvoor moet ik nog even wachten totdat ook dag 30 in de maand november voorbij is.

    • S.M. Argelo