Millennium (1)

Het hoofdartikel 'Millennium-kwestie' NRC HANDELSBLAD, 20 november, geeft aan dat niet alleen computers worstelen met de overgang naar de 21ste eeuw! Ook de hoofdredactie heeft moeilijkheden met de wetenschappelijke definities van onze, reeds zo lang bestaande, manier van jaartelling. In de eerste twee zinnen van het artikel wordt namelijk gesteld dat over drie jaar “... de elektronische klok naar de 21ste eeuw springt”.

Ik meende dat, na de vele discussies en de erkenning van het wereldwijde 'Millennium' activiteitencentrum te Greenwich, het toch duidelijk is dat wij op het middernachtelijk uur van 31 december 1999 het gelijktijdige verspringen van vier cijfers van onze kalenders en digitale klokken gaan vieren! Het begin van de 21ste eeuw is pas een jaar later.

Ter verduidelijking, formeel is, zoals bij tellingen gebruikelijk, het jaar 2000 het laatste jaar van het tweede millennium c.q. van de 20ste eeuw. De overgang naar het derde millennium c.q. de 21ste eeuw is derhalve op 31 december 2000 middernacht.

    • Wim van de Vrande