Meerderheid van euthanasiezaken wordt niet gemeld

DEN HAAG, 26 NOV. Een kleine 60 procent van de gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland wordt niet gemeld door artsen. In 1995 zouden artsen ongeveer 3.200 keer euthanasie hebben toegepast en vierhonderd keer hulp hebben verleend bij zelfdoding van patiënten.

Dit blijkt uit de evaluatie van de meldingsprocedure voor artsen die het afgelopen jaar is gehouden, zo melden betrokkenen bij het onderzoek. De resultaten van deze evaluatie worden morgen gepubliceerd.

Vergeleken met 1990 is wel het aantal meldingen door artsen toegenomen, met 23 procent. In 1995 werden volgens de commissie die de evaluatie in opdracht van het kabinet uitvoerde, 1.466 gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding gemeld. In 1990, toen er nog geen wettelijke meldingsprocedure van kracht was, meldden artsen in totaal 486 gevallen van euthanasie.

Het aantal gevallen van euthanasie is de afgelopen jaren gestegen. De commissie-Remmelink, die in 1991 onderzoek deed naar de euthanasiepraktijk in Nederland, concludeerde destijds dat jaarlijks ongeveer 2.300 patiënten sterven door het toepassen van euthanasie. Het aantal gevallen van hulp bij zelfdoding werd toen ook al geschat op vierhonderd. Van alle gevallen werd toen 18 procent gemeld. Dat is inmiddels opgelopen tot ruim 40 procent.

Bij de nu gehouden evaluatie van de procedure is vierhonderd artsen, lijkschouwers, officieren van justitie en procureurs-generaal gevraagd naar hun ervaringen. De regeling werd op 1 juni 1994 van kracht, maar gold officieus al langer. Het onderzoek, dat morgen wordt aangeboden aan de ministers Borst (Volksgezondheid) en Sorgdrager (Justitie) is gehouden onder verantwoordelijkheid van de hoogleraren P.J. van der Maas van de Erasmus Universiteit Rotterdam en G. van der Wal van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De meldingsprocedure voor euthanasie en hulp bij zelfdoding houdt in dat een arts de levensbeëindiging meldt aan de gemeentelijke lijkschouwer. Deze licht de officier van justitie in. Aan de hand van de beschrijving van de omstandigheden door de arts besluit het openbaar ministerie of deze al dan niet moet worden vervolgd.

De ministers Borst en Sorgdrager reageerden begin dit jaar positief op een voorstel uit de Kamer een toetsingscommissie in te stellen van artsen, juristen en ethici, die het openbaar ministerie adviseert bij euthanasiezaken. Ook zou er een commissie moeten komen die het OM adviseert bij de levensbeëindiging van ernstig zieke, wilsonbekwame patiënten.

Het kabinet komt binnenkort met een standpunt over de evaluatie. Het zal euthanasie voorlopig niet uit het Wetboek van Strafrecht schrappen.

    • Rob Schoof