Malta trekt aanvraag EU-lidmaatschap in

BRUSSEL, 26 NOV. Malta wil geen lid meer worden van de Europese Unie. De Maltese minister van Buitenlandse Zaken, George Vella, heeft dit gisteren in Brussel aan zijn collega's van de EU meegedeeld.

De vorige Maltese regering, gevormd door de Nationalistische Partij, had een aanvraag voor het lidmaatschap van de EU ingediend. Malta, twee eilanden in de Middellandse Zee met 370.000 inwoners, was toegezegd dat onderhandelingen daarover begin 1998 zouden beginnen. Bij verkiezingen vorige maand werden de nationalisten, die nauwe banden onderhouden met de Europese christen-democratische partijen, verslagen door de socialisten. De nieuwe socialistische regering vindt dat lidmaatschap van de EU meer nadelen dan voordelen heeft.

Minister Vella liet de EU-ministers van Buitenlandse Zaken weten dat lidmaatschap van de EU op dit ogenblik noch in de afzienbare toekomst in het belang van Malta is. Hij zei gisteren dat zijn land wel nauwe banden met de EU blijft nastreven. “Wij beginnen snel een diplomatiek offensief om duidelijk te maken dat we beseffen dat Malta niet zonder nauwe betrekkingen met de Europese Unie kan”, zei hij na zijn ontmoeting met de ministers. Gistermiddag ging hij daarom al op bezoek bij Europees commissaris Hans van den Broek. Vella hoopt dat Nederland volgend jaar als voorzitter van de EU snel besprekingen op gang kan brengen over de toekomstige relatie met zijn land.

Volgens minister Vella is de wens de in de grondwet vastgelegde neutraliteit te handhaven een belangrijke reden om de aanvraag van het EU-lidmaatschap in te trekken. Zijn regering heeft ook al besloten dat Malta zich terugtrekt uit het Partnership for Peace-programma van de NAVO.

Maar de meeste argumenten tegen een lidmaatschap van de EU zijn economisch. Volgens Vella zou toetreding tot de EU de ondergang betekenen voor de kleine Maltese landbouw en visserij. Malta zou duurdere landbouwprodukten moeten invoeren dan nu het geval is, omdat de prijzen op de wereldmarkt lager zijn dan in de EU. De nieuwe Maltese regering vreest ook dat lidmaatschap van de EU zal leiden tot stijging van de loonkosten. De Maltese socialisten willen zo spoedig mogelijk de BTW afschaffen die door de vorige regering met het oog op toetreding tot de EU was ingevoerd.

Vella zei gisteren dat Malta er niet op uit is om à la carte alleen van de EU te kiezen wat het aantrekkelijk vindt. Hij hoopt dat Malta met de EU een vrijhandelszone kan vormen en sprak tegen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken de wens uit om de relatie met de EU niet te beperken tot het bestaande associatieverdrag. De EU-ministers hebben de Europese Commissie verzocht te komen met voorstellen voor de betrekkingen met het land, nu Malta een lidmaatschap met de EU niet meer ziet zitten.

    • Ben van der Velden