ILO: wereld heeft miljard werklozen

ROTTERDAM, 26 NOV. Ongeveer een miljard mensen, eenderde van de totale werelberoepsbevolking, was in 1995 werkloos of had geen volledige baan. Dit staat in het rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, de ILO, dat gisteren is gepubliceerd.

In 1993 en 1994 hadden 820 miljoen mensen wereldwijd geen (volledige) baan. De ILO spreekt van een “sombere” situatie.

Niet in het rapport vermeld, maar wel door de ILO naar buiten gebracht, is het feit dat er sinds de wereldwijde depressie van de jaren dertig procentueel niet zoveel werklozen waren.

Het rapport van dit jaar berispt de geïndustrialiseerde landen die volledige werkgelegenheid niet langer tot doel stellen en draagt ideeën aan om de werkgelegenheid te vergroten. Lagere rentetarieven en minder schommelingen in de inflatie zijn volgens de ILO effectieve middelen om het aantal werklozen terug te brengen.

De landen van de EU zijn volgens het rapport meer bezig met het verlagen van de schulden, zodat zij aan de EMU-eisen kunnen voldoen, dan aandacht te besteden aan het werkloosheidsprobleem. In Groot Brittanië en de VS daalt het aantal werkzoekenden, maar de inkomensverschillen in die landen worden steeds groter. Volgens de ILO is onafgebroken economische groei de beste remedie tegen werkloosheid, de Verenigde Staten zijn daarin een goed voorbeeld. Het werkloosheidscijfer ligt in de VS al 26 maanden onafgebroken onder de zes procent.

Directeur-generaal Michel Hansenne van de ILO pleit verder voor een internationale verplichting tot volledige werkgelegenheid. “Het huidige niveau van werkloosheid is vanuit economisch oogpunt gezien niet logisch en is noch politiek, noch sociaal aanvaardbaar”, aldus Hansenne in het rapport. Hij hekelt het feit dat er tegenover de economische groei geen evenredige groei in werkgelegenheid staat.

In de vijftien lidstaten van de Europese Unie (EU) nam de werkloosheid toe tot 11,3 procent. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden steeg het aantal werklozen het sterkst. Spanje is de lidstaat met de meeste werklozen, 22,3 procent van de beroepsbevolking zit zonder werk.

In Oost-Europa daalt de werkloosheid, het percentage werklozen blijft evenwel boven de tien procent. Bijna eenderde van de mensen zonder werk is onder de 25 jaar. In de voormalige Sovjet-Unie neemt het aantal werklozen nog steeds toe.

De Zuidamerikaanse landen doen het ook niet goed, over het arme deel van Azië en Afrika zijn weinig betrouwbare cijfers voorhanden. In deze delen van de wereld werken velen in de informele sector, op het platteland en in de steden. “De verslechtering van de (officiële) werkgelegenheid wordt waarschijnlijk weerspiegeld in de toename van werk in de informele sector en de dalende inkomens in dergelijke activiteiten.”