Gemeenten mogen drugspand sluiten

DEN HAAG, 26 NOV. Burgemeesters mogen drugspanden sluiten die overlast veroorzaken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met dit wetsvoorstel van de staatssecretarissen Kohnstamm en Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken). Het gaat vooral om woningen van waaruit harddrugs worden verhandeld.

Het kabinetsvoorstel voorziet in een wettelijke basis die nodig is om het dwangmiddel van sluiting te kunnen inzetten. Aan die bevoegdheid bestaat in gemeenten grote behoefte. Ook klinkt uit de bevolking de roep om haast te maken met de aanpak van drugsoverlast. Zo richtte onlangs een groep verontruste burgers uit vijftien steden het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast op om in samenwerking met bestuur, politie en justitie de drugsoverlast aan te pakken.

Binnenkort hoopt de Kamer zich te kunnen buigen over het initiatiefwetsvoorstel 'Victor' van de Kamerleden Van Heemst (PvdA) en Korthals (VVD). Dit voorstel, genoemd naar de operaties van de Rotterdamse politie tegen drugsoverlast, gaat verder dan dat van het kabinet. Het voorziet ook in onteigening van drugspanden.

Het was de bedoeling het wetsvoorstel 'Victor' als aanvulling op het kabinetsvoorstel gelijktijdig te behandelen, maar 'Victor' heeft vertraging opgelopen door forse kritiek van juridische aard van onder andere de Raad van State.

De PvdA-fractie wil het liefst dat beide wetsvoorstellen wegens de samenhang gelijktijdig van kracht worden, in de eerste helft van volgend jaar. Maar een meerderheid wil haast maken met het kabinetsvoorstel om het 'gat' in de wetgeving op te vullen.