Geen regeling auteursrecht CAO kranten

ROTTERDAM, 26 NOV. Conflicten tussen dagbladjournalisten en uitgevers over auteursrechten voor artikelen die worden hergebruikt voor elektronische media zullen door de rechter moeten worden beslecht. In de vanmorgen afgesproken CAO voor dagbladjournalisten is over dit heikele onderwerp geen regeling getroffen.

Enkele maanden geleden liepen de onderhandelingen nog op de kwestie van de auteursrechten spaak. De uitgevers wilden af van de regeling in de oude CAO dat een journalist toestemming moet verlenen voor hergebruik van zijn werk voor nieuwe media. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) weigerde dat en stelde voor een gezamenlijk onderzoek te doen naar de kwestie en een vergoedingsregeling te ontwerpen, hetgeen door de werkgevers weer werd afgewezen.

Het oude artikel in de CAO wordt gehandhaafd en per geval zal de rechter nu een beslissing moeten nemen. NVJ-secretaris H. Verploeg spreekt van “een gelijkspel” maar ziet als voordeel wel dat door rechtzaken journalisten bewust worden van de kwestie. In de CAO is wel een loonsverhoging afgesproken van 2,75 procent per 1 april 1996 en 2,5 procent voor volgend jaar.