Frankrijk tegen Nederlands drugsvoorstel

BRUSSEL, 26 NOV. Frankrijk wijst de Nederlandse voorstellen voor wijziging van een ontwerptekst voor een Europees gemeenschappelijk drugsbeleid af. Dit zeggen Franse diplomatieke bronnen.

De Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie, B.R. Bot, heeft Frankrijk vorige week verzocht ermee in te stemmen dat bestrijding van drugsverslaving uit de ontwerpovereenkomst wordt gehaald. Het Europese beleid zou daarmee beperkt worden tot bestrijding van drugshandel en -produktie. De afgelopen dagen is in Parijs over dit voorstel overlegd.

Besloten is dat de Franse permanente vertegenwoordiger morgen tijdens een bijeenkomst met zijn Europese collega's het Nederlandse voorstel zal afwijzen. Frankrijk hoopt zoveel mogelijk medestanders te krijgen. Het gokt erop dat Nederland niet te boek wil komen te staan als het land dat een Europees gemeenschappelijk drugsbeleid onmogelijk heeft gemaakt.

Van Franse kant wordt ontkend dat met de huidige ontwerptekst wordt getracht het Nederlandse gedoogbeleid aan te pakken. Het Zweedse drugsbeleid, dat strenger is dan in de andere EU-landen, behoeft ook niet te veranderen. De tekst is tot stand gekomen bij onderhandelingen tussen ambtenaren van de Europese ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken.

Er zijn zeven aangepaste versies geweest en Frankrijk wil geen achtste meer. De zevende versie is in eerste instantie door de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten aanvaard.

Volgens Frankrijk biedt de tekst genoeg ruimte voor het in stand houden van een nationaal drugsbeleid. Wordt het Nederlandse voorstel morgen afgewezen dan komt de kwestie donderdag op tafel bij de bijeenkomst van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Komen die er ook niet uit, dan wil Frankrijk de zaak aan de orde stellen bij de bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken op 6 december.