Bij negentig procent van bedrijven geen allochtonen in dienst

DEN HAAG, 26 NOV. Bijna negentig procent van alle bedrijven heeft geen allochtonen in dienst. Het zijn met name de bedrijven met minder dan tien werknemers waar nauwelijks allochtonen werken. Van de ondernemingen met meer dan honderd werknemers heeft negentig procent wel allochtonen in dienst.

Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. De inspectie evalueerde het akkoord 'Meer werk voor minderheden 1990-1996' dat werkgevers en werknemers in 1990 sloten en tot doel had tot een “evenredige arbeidsmarktpositie voor allochtonen in vergelijking met de autochtone beroepsbevolking” te komen. Volgens de Arbeidsinspectie is het aandeel van allochtone werknemers in de marktsector sinds 1990 licht gestegen tot 5,3 procent eind 1995. Uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat in 1994 ruim negen procent van de beroepsbevolking allochtoon is.

De positie van allochtone werknemers is het belangrijkste onderwerp van het komende najaarsoverleg tussen minister Melkert (Sociale Zaken) en werkgevers en werknemers begin volgende maand. Daarbij zal vooral de werking van de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) ter discussie staan. De wet heeft tot doel 60.000 arbeidsplaatsen te laten bezetten door mensen uit etnische minderheden.

De WBEAA verplicht bedrijven en instellingen met meer dan 35 werknemers de etnische origine van het personeel te registreren. De sociale partners zullen bij het najaarsoverleg voorstellen om voortaan per bedrijfstak concrete afspraken te maken over het aantal arbeidsplaatsen voor allochtonen.

Uit evaluaties van de wet blijkt dat ruim de helft van de werkgevers de etnische herkomst van hun werknemers registreren maar dit, in strijd met de wet, niet doorgeeft aan de Kamer van Koophandel.

Het Sociaal Cultureel Planbureau velde deze maand een negatief oordeel over de WBEAA: “De positie van de kansarmen is er niet door verbeterd en de kansrijken waren er zonder deze maatregelen ook wel gekomen.”