Besluitvorming vliegveld Beek opnieuw vertraagd

DEN HAAG, 26 NOV. De besluitvorming over vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport) loopt opnieuw vertraging op. GroenLinks-fractieleider Rosenmöller zou vanmiddag met instemming van de meeste fracties vragen om een nieuw debat.

Met dat nieuwe debat wil Rosenmöller bereiken dat de Kamermeerderheid die zich vorige week heeft uitgesproken tegen nachtvluchten, maar die onderling verdeeld was over een alternatief, op één lijn komt. De voor vandaag voorziene stemming over ingediende moties komt te vervallen.

Het kabinet wil dat vliegveld Beek een nieuwe oost-westbaan krijgt waarop tussen elf en één uur 's avonds en vanaf half zes 's morgens jaarlijks 950 nachtvluchten worden uitgevoerd. Bij gebrek aan deze nachtvluchten zou een rendabele exploitatie onmogelijk zijn. Het kabinet spreekt van vluchten 'in de randen van de nacht'.

Een Kamermeerderheid bestaande uit PvdA, D66, GroenLinks, de kleine christelijke fracties en (een deel van) de ouderenpartijen diende vorige week moties in die deze nachtvluchten weliswaar veroordeelden, maar die tegelijk verdeeldheid in het anti-nachtvluchtkamp verrieden.

Zo wil D66 afzien van aanleg van de oost-westbaan. De PvdA wil de baan aanleggen, nachtvluchten verbieden en het exploitatietekort met een eenmalige subsidie en een heffing op vliegtickets van tien gulden afdekken. GroenLinks wil simpelweg de nachtvluchten verbieden.

Deze verdeeldheid had er vandaag toe kunnen leiden dat de nachtvluchten zoals het kabinet die wil toch doorgaan. Immers, geen enkele motie zou een meerderheid achter zich krijgen. Bovendien staat de PvdA-fractie minder afwijzend tegenover de kabinetsplannen, nu minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) in een brief heeft toegezegd dat het maximaal toegestane aantal nachtvluchten niet automatisch zal mogen stijgen, als er in de toekomst stillere vliegtuigen komen. Ook schreef zij dat het exploitatietekort zonder nachtvluchten groter is dan de PvdA meent. Een heffing op tickets tenslotte zou fataal zijn voor de exploitatie.

Rosenmöller wil nu een motie opstellen waar de meeste fracties van het anti-nachtvluchtkamp zich in kunnen vinden “en waar de PvdA niet omheen kan”. Het zal erop neer komen dat het kabinet wordt gevraagd “zijn huiswerk over te doen”, aldus Rosenmöller. “En dan kan de PvdA kiezen: voor de motie stemmen en de eigen geloofwaardigheid behouden, of het kabinet steunen”. PvdA-woordvoerder Crone zei vanmorgen dat nieuw onderzoek door het kabinet “verstoppertje spelen” is. “Er ligt al veertig centimeter onderzoek. Wij vinden dat je naar de hele context moet kijken, ook naar de werkgelegenheid.”