Bedrijf mag personeel aan telefoon incidenteel beluisteren

ROTTERDAM, 26 NOV. Werkgevers mogen steekproefsgewijs meeluisteren met telefoongesprekken van werknemers die in hun dagelijks werk vooral telefonisch klanten te woord staan.

Dit concludeert de Registratiekamer uit een onderzoek naar het opnemen van telefoongesprekken van werknemers van de Postbank en boeken- en platendistributeur ECI.

De Registratiekamer is de organisatie die in Nederland toeziet op de naleving van de wetgeving ter bescherming van de privacy. Werknemers van de Postbank en ECI trokken begin dit jaar aan de bel, omdat hun telefoongesprekken werden opgenomen.

De Postbank zou de privacy-wetgeving hebben geschonden door dagelijks de prestaties van honderden werknemers te meten, zonder daarover te hebben overlegd met het personeel.

De resultaten van de telefoongesprekken werden opgeslagen en gebruikt bij functioneringsgesprekken.

Volgens een woordvoerder van de Registratiekamer kunnen de Postbank en ECI de bestaande werkwijze grotendeels handhaven. “Alleen als van gesprekken een opname wordt gemaakt die bewaard wordt, moet de werkgever dit melden bij de Registratiekamer”, aldus een woordvoerder.

Ook mag registratie van telefoongesprekken niet doorlopend plaatshebben.

Voor het overige voldoet de werkwijze van ECI en De Postbank aan een aantal voorwaarden die de Registratiekamer stelt. Medewerkers van beide bedrijven waren er volgens de Registratiekamer van op de hoogte dat gesprekken door derden werden beluisterd of opgenomen. Ook was bekend welk gebruik van deze gegevens gemaakt werd.

Telefoongesprekken mogen steekproefsgewijs worden meebeluisterd of opgenomen, aldus de Registratiekamer, om inzicht te verkrijgen in het functioneren van werknemers en om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Doorgaans kan worden volstaan met het incidenteel meeluisteren, maar in sommige gevallen (telefonische beursorders) is het onontkoombaar geprekken voortdurend op te nemen.

Gespreksopnames moeten zo snel mogelijk worden besproken en dienen daarna doorgaans te worden vernietigd.

De Registratiekamer beveelt aan procedures en waarborgen voor een juist gebruik van de gegevens in elk geval formeel vast te leggen.