Zestig nieuwe banen bij textielverzorger Nedlin

Door een bedrijfsverplaatsing in 1997 van Nedlin BV van Geleen naar Stein in Limburg zal de werkgelegen toenemen van 70 naar 130 banen. De provincie Limburg geeft een miljoen subsidie voor de verhuizing. De investeringskosten in de nieuwe lokatie bedragen ruim vijftien miljoen gulden.

Nedlin BV is een groep van textielverzorgingsbedrijven die in heel Nederland actief is. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rosmalen. De verwachte omzet van Nedlin Limburg op de nieuwe lokatie in Stein is circa vijftien miljoen gulden per jaar.

Wegens een aflopend huurcontract op het DSM-terrein in Geleen moest Nedlin op zoek naar een andere vestigingsplaats.