Voorzitters worden te duur voor partijen

Democratie is mooi maar duur. De principiële bezwaren die in PvdA-kring leefden tegen de combinatie partijvoorzitter-Kamerlid die Karin Adelmund nastreeft, moesten het afleggen tegen het ruimhartig aanbod van Adelmund om het partijvoorzitterschap er gratis en voor niks bij te gaan doen.

Dat scheelt de partij, die haar ledenaantal flink zag teruglopen, een slordige ton per jaar. Dus keert de partij terug naar de regenteske jaren vijftig toen machtsconcentraties schering en inslag waren.

Op dezelfde dag dat Adelmund haar officiële kandidatuur bekendmaakte, koos het D66-congres in Almelo ook al voor de goedkope oplossing. Meer dan tien procent van de partijbegroting uitgeven aan een fulltime voorzitter vond een meerderheid te veel. Daarmee volgde het congres de voorkeur van partijleider Hans van Mierlo, die geen professionele voorzitter wenst die te veel tijd zou hebben om hem voor de voeten te gaan lopen. In dit opzicht kan hij op de nieuwe voorzitter, verzekeringsman Tom Kok, rekenen. Tijdens zijn aanvaardingsspeech zaterdag zei de topman van FBTO zich niet met politiek te zullen gaan bezighouden.

De kwestie kan ook nog relevant worden voor het CDA, ook een partij die door het slinkend ledenaantal en de oppositierol niet echt ruim in de financiële middelen zit. Tachtig jaar lang kon ze partijmededelingen laten doen door een minister eenvoudig iets te laten zeggen op de radio, televisie of in de krant. Tegenwoordig moet de partij daarvoor een brief doen uitgaan naar de leden. Kosten: 91.000 x 80 cent aan porti-kosten.

Misschien dat als straks Tineke Lodders-Elfferich lijsttrekker en daarna fractievoorzitter van het CDA wordt, ze het vice-voorzitterschap van de partij er gratis en voor niks bij kan blijven doen. Dat scheelt de partij weer een vaste onkostenvergoeding van zo'n 4.200 gulden per jaar. Principiële bezwaren tegen de combinatie van functies zijn bij voorbaat achterhaald. Immers, nu al beheerst Lodders het cumulatiekunstje à la Adelmund heel aardig. Behalve vice-voorzitter van de partij, is ze ook voorzitter van de verkiezingsprogramcommissie en lid van de commissie die de top van de volgende verkiezingslijst gaat samenstellen. Volgens de CDA-achterban zou Lodders straks zelf deel moeten uitmaken van die top.