PvdA om na brief kabinet; Meer kans op nachtvluchten vliegveld Beek

DEN HAAG, 25 NOV. De PvdA-fractie staat minder afwijzend tegenover de kabinetsplannen met vliegveld Beek (Maastricht Aachen Airport), nu minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat het maximum aantal nachtvluchten niet automatisch omhoog gaat als er stillere vliegtuigen komen.

Daarmee wordt het waarschijnlijker dat die nachtvluchten er komen. PvdA-woordvoerder Crone sprak afgelopen weekeinde van “een belangrijk gebaar van het kabinet”. Crone heeft vorige week dinsdag in het debat over het vliegveld bij motie voorgesteld dat er geen vluchten “in de randen van de nacht” (tussen elf en één uur 's avonds en half zes en zes uur 's ochtends) komen, zoals het kabinet wil. Omdat de nieuwe oost-westbaan dan niet rendabel valt te exploiteren, wil hij een eenmalige rijksbijdrage én tien gulden heffen op kaartjes voor chartervluchten die gedurende de dag vertrekken.

In de Tweede Kamer tekende zich afgelopen dinsdag een krappe meerderheid af van PvdA, D66, GroenLinks, SP en de kleine christelijke fracties tegen deze vluchten “in de randen van de nacht”. Onderling was die gelegenheidscoalitie het echter oneens over een alternatief. Zo wil bijvoorbeeld D66 dat er géén nieuwe oost-westbaan wordt aangelegd, als deze niet rendabel wordt. Morgen komen de verschillende moties in stemming.

Jorritsma noemt in haar brief een aantal argumenten tegen het opnemen van een maximum aantal nachtvluchten in de zogenoemde aanwijzing, het document waarin de geluidsgrenzen officieel worden vastgelegd. Volgens de minister past het opnemen van zo'n maximum niet in de systematiek van de wet; is het niet handhaafbaar; zijn de geluidsgrenzen al zo krap bemeten dat het nauwelijks mogelijk zal zijn extra vliegtuigen toe te laten en is er geen prikkel voor de exploitant om zuinig met de toegestane geluidsoverlast om te gaan als het maximum aantal nachtvluchten al vast ligt.

Om de Tweede Kamer toch tegemoet te komen, schrijft de minister dat het “niet vanzelfsprekend” is dat, als er in de toekomst stillere vliegtuigen komen, het maximum aantal nachtvluchten stijgt. Een heffing van tien gulden op kaartjes raadt ze ten stelligste af. Dit zou, aldus de minsister, ten opzichte van hun concurrenten een dubbel nadeel betekenen voor de chartermaatschappijen die op Beek willen vliegen, omdat deze in het voorstel van Crone ook al niet 's nachts mogen landen en starten.

Ook Gedeputeerde Staten van Limburg waarschuwen in een brief aan de Tweede Kamer tegen zo'n heffing. De concurrentie tussen chartermaatschappijen is zo hevig, dat een prijsverschil van enkele guldens per stoel al de doorslag kan geven bij de keuze van een thuisbasis, aldus het provinciebestuur.

De provincie Limburg is de grootste aandeelhouder van de luchthaven.