Overleg blijft zonder resultaat; Franse chauffeurs breiden acties uit

PARIJS, 25 NOV. De Franse vakbonden in het wegvervoer hebben vanmorgen uitbreiding van de blokkadeacties van vrachtwagenchauffeurs aangekondigd, nadat dertien uur vergaderen onder leiding van een regeringsbemiddelaar geen oplossing bracht in het arbeidsconflict.

Op tientallen plaatsen zijn vandaag steden en grote wegen afgezet door vrachtwagenchauffeurs die een eerlijkere betaling en pensioen met 55 jaar eisen. Grensovergangen met België en Duitsland zijn afgesloten, en ook de belangrijke snelweg tussen Bordeaux en Parijs is voor vrachtvervoer gesloten. Verder zijn de veerboten naar Engeland zwaar getroffen door de acties. Het personen- en toeristenverkeer dat gebruik maakt van de veerschepen naar Engeland ondervindt geen hinder.

Nederlandse vervoerders hebben door de acties in Frankrijk inmiddels een schade opgelopen van ongeveer 30 miljoen gulden, zo raamt de branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Normaal vertrekken elke dag tussen de duizend en vijftienhonderd Nederlandse vrachtwagen naar Frankrijk. Daarvan hebben er elke dag zeker vijfhonderd last gehad van de acties op de Franse snelwegen, schat TLN, dat transporteurs aanraadt Frankrijk voorlopig zoveel mogelijk te mijden. Wie toch naar Frankrijk moet, zal de aansprakelijkheid met de opdrachtgever goed moeten regelen, adviseert de organisatie. De opdrachtgever moet de schade voor bederf aan de lading als gevolg van de blokkades voor zijn rekening moet nemen. Hetzelfde geldt voor schade aan de wagens. De Franse bonden zeiden na afloop van het overleg dat de regering geen financiële steun heeft geboden om het geëiste vervroegd pensioen (nu op 60 jaar) mogelijk te maken, terwijl de werkgevers evenmin over de brug waren gekomen. Van hun kant wezen de patrons erop dat de bonden niet naar waarde hadden geschat dat zij bereid waren beter te betalen: nu worden wachturen niet of nauwelijks vergoed; daar wilden zij verandering in brengen. Vanmiddag zou opnieuw worden overlegd.

Nadat zij in het weekeinde hun greep leken te verslappen, besloten de bonden zondag opnieuw een aantal cruciale lijnen af te knijpen om de druk op het overleg maximaal te houden. Veel benzinedepots en -pompen zijn geblokkeerd en de grote wegen en steden in het zuidoosten (tussen Lyon en Marseille) en zuidwesten (Bordeaux, Normandië) zijn op vitale plaatsen dicht. De beschikbaarheid van benzine begint in Bordeaux (de stad waar premier Juppé burgemeester is) nijpend te worden.

In het weekeinde kwamen twee mensen om het leven toen een auto in volle vaart op een vrachtauto inreed die stilstond als laatste van een nieuwe blokkade.

Pag.12: Ook kans op staking Franse luchtvaartmaatschappijen

De acties hebben zich, behalve rond de visafslag van Rungis, nog niet direct op de agglomeratie Parijs gericht. Voor zowel de bonden als de regering zou dat de situatie acuut precair maken. De bonden weten dat de regering de vorige keer dat zij grootscheeps op Parijs afkoersten hard heeft ingegrepen. Aan de andere kant bevindt de regering-Juppé zich in een zwakke positie. Zij is bang de lont in het sociale kruitvat te steken en probeert op afstand toch zo snel mogelijk een eind aan het conflict te maken.

Het is onbekend of bemiddelaar Robert Cros, die is aangesteld door minister van Transport Pons, geld heeft meegekregen om de vrede af te kopen. Dat is een goede Franse bestuurlijke gewoonte, maar voor een regering die ernst maakt met het terugbrengen van het overheidstekort een oplossing met een groot voorbeeld-risico.

De kans is groot dat ook het luchtverkeer in Frankrijk wordt getroffen door een staking en daardoor op woensdag en donderdag stil komt te liggen. De acht vakbonden voor gezagvoerders en cabinepersoneel hebben hun leden opgeroepen die twee dagen het werk neer te leggen.

De bonden protesteren tegen de verslechtering van de arbeidsomstandigheden, die in hun ogen door de liberalisering van de luchtvaart alleen maar wordt versneld. Ze verwijten de regering een zig-zagbeleid te voeren. Als de staking doorgaat is het voor het eerst in vijftien jaar dat alle toestellen van de Franse luchtvaartmaatschappijen aan de grond blijven.

    • Marc Chavannes