Ondanks overleg in Stuttgart; Wel opties, geen oplossing voor Zaïre

STUTTGART, 25 NOV. De internationale gemeenschap heeft nog steeds geen oplossing gevonden voor het vluchtelingenprobleem in Midden-Afrika. Militaire functionarissen voerden de afgelopen drie dagen in het Duitse Stuttgart besprekingen over een internationale vredesmacht voor Zaire.

In het Zwitserse Genève overlegden regeringsfunctionarissen en hulporganisaties zaterdag over humanitaire hulp aan de vluchtelingen.

Aan het driedaagse, militaire overleg in Stuttgart namen onder meer afgevaardigden deel uit Frankrijk, België, Italië, Australië, Canada, de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Argentinië, Brazilië, Duitsland en Afrikaanse landen. De militairen schetsten opties die varieerden van het zenden van troepen die de vluchtelingen moeten beschermen, tot het afzien van een humanitaire missie. Zij vonden echter geen oplossing op de vraag of ingrijpen in Zaïre nog noodzakelijk is, nu honderdduizenden Hutu-vluchtelingen zijn teruggekeerd naar Rwanda. Met name de Verenigde Staten vinden dat een internationale vredesmacht voor Zaïre weinig nut meer heeft na de exodus van vorige week. Frankrijk is echter nog steeds voorstander van een interventie om de vluchtelingen die nog niet zijn teruggekeerd, te helpen.

De bijeenkomst in Stuttgart werd geleid door de Canadese generaal Maurice Baril, die de internationale vredesmacht zou moeten leiden. “De missie van een multinationale macht, zoals wij die hebben gedefinieerd, zou zijn het vergemakkelijken van de levering van humanitaire hulp en de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen en ontheemden”, zei Baril gisteren. “De doelen van een dergelijke macht zouden strict humanitair zijn. De macht zou politiek en militair neutraal zijn.” Volgens Baril waren de afgevaardigden in Stuttgart het eens dat minimaal 250.000 en maximaal 300.000 vluchtelingen nog in Zaïre verblijven.

De militairen specificeerden niet hoeveel troepen nodig zijn voor een humanitaire missie. Ook zetten zij niet uiteen waar de troepenmacht gestationeerd moet worden of hoe de bevelsstructuur eruit zal zien. De opties die Stuttgart zijn geschetst, zullen ter overweging worden voorgelegd aan politieke leiders.

In Genève werd zaterdag evenmin een oplossing bereikt voor het vluchtelingenprobleem in Midden-Afrika. Afgevaardigden van twintig landen en internationale hulporganisaties die daar bijeen waren, deden een dringend beroep op de Rwandese en Zaïrese autoriteiten en de Zaïrese Tutsi-rebellen hulpverlening aan de vluchtelingen toe te laten. “Het is nog steeds nodig hulp te verlenen aan de vluchtelingen. Maar niemand wil dat een militaire macht daarheen gaat zonder reden. Als mensen toestaan dat hulp binnenkomt op andere manieren, is dat ook goed”, aldus de Canadese minister van Internationale Samenwerking, Don Boudria, na afloop van de bijeenkomst. De Rwandese minister van Transport, Charles Murigande, diende gisteren een verzoek in om 739 miljoen dollar voor hulp aan de vluchtelingen die zijn teruggekeerd. Verscheidene landen toonden zich bereid geld te doneren. (AFP, AP, Reuter)