Lire terug in EU-stelsel van wisselkoersen

BRUSSEL/ROME, 25 NOV. De Italiaanse lire is per vandaag lid van het Europese Monetaire Stelsel (EMS). Dit hebben de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de Europese Unie gisteravond na een marathonvergadering besloten.

De komst van de bewindslieden was nodig, nadat hoge ambtenaren het zaterdag niet eens konden worden over de spilkoers die de lire in het EMS krijgt. Die spilkoers werd uiteindelijk vastgesteld op 990 lire per Duitse mark. Munten in het EMS hebben een spilkoers ten opzichte van elkaar, waar zij maximaal 15 procent naar boven of beneden van af mogen afwijken. In guldens is de spilkoers 11,3811 gulden per 10.000 lire.

Met toetreding tot het EMS wil Italië voldoen aan een van de vijf toetredingscriteria voor de Economische en Monetaire Unie die in 1999 van start gaat. Het Verdrag van Maastricht eist stabiele wisselkoersen voor een periode van twee jaar. Algemeen wordt dat in de EU vertaald als twee jaar lidmaatschap van het EMS. Ook Finland trad om die reden vorige maand toe tot het wisselkoersstelsel. Minister Zalm (Financiën) zei gisteravond na afloop van het overleg dat hij tijdens de bijeenkomst heeft laten aantekenen dat de toetreding van Italië tot het EMS “op geen enkele wijze vooruitloopt” op Italiaanse deelname aan de EMU. Ook de Duitse staatssecretaris van Financiën Stark maakte dit voorbehoud. De Italiaanse regering, die de afgelopen weken kenbaar maakte bij het vaststellen van de spilkoers een koers van liefst boven 1010 lire en zeker niet onder 1000 voor een Duitse mark na te streven, heeft water bij de wijn moeten doen. De overige lidstaten van de EU stonden gisteren op een hogere koers, van onder de 1000 lire voor een mark. Frankrijk, dat herhaaldelijk het Italiaanse concurrentievoordeel door de zwakke lire heeft gehekeld, zette samen met Duitsland in op 970 lire per mark. De Italiaanse regering viert de herintrede van de lire als een overwinning. “Dit is een zeer belangrijk resultaat,” zei premier Romano Prodi vannacht. “Het vormt een fundamentele stap voor onze deelname in de monetaire unie.” Dat de spilkoers voor Italië ongunstiger uitpakt, is volgens Prodi van ondergeschikt belang. “Een verschil van twee of drie procent verandert weinig.” Maar de rechtse oppositie en de werkgeversorganisatie Confindustria waren ontevreden. Ze zeggen dat de spilkoers te hoog is en dat de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in gevaar komt. Verder merken ook medestanders van het centrum-rechtse kabinet op dat Italië onvoldoende voorbereid de onderhandelingen in Brussel is ingegaan en zich heeft laten verrassen door met name de harde Duitse opstelling. De lire, die op de valutamarkt vrijdag op een koers van 999,2 per mark sloot, noteerde vandaag met 990,2 dichtbij de overeengekomen spilkoers.