Durf en kleur nodig

ALMELO, 25 NOV. Met de keuze van het D66-congres voor Tom Kok (39) als partijvoorzitter, krijgt de politieke elite van Nederland er een new age-sympathisant bij. Kok: “Er zit veel goeds in die combinatie van oosterse en westerse filosofieën. Westerse filosofie is gericht op verandering en vooruitgang, Oosterse filosofie op rust en stabiliteit. Die combinatie probeer ik in mijn managementstijl te vinden en dat zal ik ook doen als voorzitter van D66.”

In zijn toespraak tot het D66-congres afgelopen zaterdag in Almelo, waarin hij zijn kandidatuur toelichtte, pleitte hij voor meer durf en kleur bij D66. Vervolgens voegde hij de daad bij het woord door iets te doen waar hij zelf “heel erg zenuwachtig” over was: hij begon het kinderliedje 'In de manenschijn...' te zingen.

Kok stelde verder dat de politiek te veel de problemen van de samenleving benadrukt, en te weinig oog heeft voor positieve ontwikkelingen. Als voorbeelden noemde hij het succes van Okee-banaan - de variant op de Max Havelaar-koffie. Bovendien had hij de laatste tijd op de snelweg geconstateerd dat er minder hard wordt gereden.

Kok is voorzitter van de directie van de Friese verzekeringsmaatschappij FBTO. Hij zal het partijvoorzitterschap naast zijn beroep uitoefenen. Als het congres had gekozen voor een betaalde voorzitter, had hij zijn kandidatuur ingetrokken. “Dat is namelijk een keuze voor meer efficiency, terwijl ik juist de spanning en de romantiek wil terugbrengen.”

Kok ontkent dat hij als voorzitter een onafhankelijke politieke rol zal spelen. Hij wil slechts “als een markeerstift” de standpunten van het D66-congres onderstrepen en zal dat ook doen als er een nieuwe partijleider moet worden gekozen, in het geval dat Van Mierlo besluit zich niet beschikbaar te stellen als lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van 1998.

Kok werd in 1957 geboren op Curaçao, waar zijn vader hoofd van een school was. Op elfjarige leeftijd kwam hij naar Nederland. Hij studeerde internationaal recht in Leiden. Begin jaren tachtig was hij voorzitter van de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB). Na zijn studie koos hij voor een carrière in het bank- verzekeringswezen, die hem van de Amro bank uiteindelijk bij de FBTO bracht.

In 1984 werd hij lid van D66. Binnen de partij bekleedde hij diverse functies, onder meer pennningmeester en congresvoorzitter. Daarnaast was hij voorzitter van de partijcommissie 'Congres Nieuwe Stijl', die het partijcongres een levendiger aanzien moest geven. Begin jaren negentig ontstond een meningsverschil tussen Kok en partijleider Van Mierlo. Kok verdedigde toen een motie waarin werd gesteld dat, als gevolg van het einde van de Koude Oorlog, bezuinigd kon worden op defensie. Van Mierlo stond op het standpunt dat de defensie-uitgaven op hetzelfde niveau moesten blijven.

    • Peter de Bruijn