DIE ZEIT

Kan Duitsland normale contacten en diplomatieke betrekkingen onderhouden met een staat waarvan de hoogste leiders opdracht geven tot moorden op Duits grondgebied? Robert Leicht werpt deze vraag op in Die Zeit naar aanleiding van de furieuze Iraanse reactie op het requisitoir van een Berlijnse officier van justitie.

De aanklager kwam in het strafproces tegen de verdachten van de moord op drie Iraanse Koerden en hun tolk in een restaurant in Berlijn in 1992 tot de slotsom, dat er niet de geringste twijfel over kan bestaan dat de opdracht tot de liquidatie afkomstig was van de Iraanse religieuze en politieke leiders, onder wie ayatollah Khamenei en president Rafsanjani. Geestelijken in Qom dreigden een fatwa, religieus decreet zoals het doodvonnis tegen de schrijver Rushdie, uit te vaardigen tegen Duitse aanklagers. Voor Leicht is duidelijk wat het Duitse antwoord moet zijn: wanneer Duitsland nog een greintje politiek zelfrespect wil overhouden, verbreekt het de diplomatieke betrekkingen net Iran. Met staatsterroristen bestaat men geen 'kritische dialoog'.