Democraten ondemocratisch

De andere opvolgingskwestie van dit weekeinde, die van het partijvoorzitterschap van D66, zorgde voor het nodige tumult. Niet alleen was de eerder genoemde vraag aan de orde of het een fulltimer dan wel parttimer moest worden.

Ook de gevolgde procedure bood veel stof tot heftige discussie. Het partijbestuur kreeg het verwijt dat het zijn voorkeur voor een deeltijder op ondemocratische wijze door het congres heeft gejast.

Voorafgaand aan het congres was de motie waarin het betaalde voorzitterschap werd bepleit in een minuscule lettergrootte afgedrukt in het partijblad Democraat, terwijl een hele pagina was vrijgemaakt voor het partijbestuur om de motie te bekritiseren. “Wie heeft de motie gelezen?” vroeg een van de sprekers dan ook in de congreszaal. Om er vervolgens aan toe te voegen, nadat wat handen omhoog waren gegaan: “Dan heeft u verdomd goede ogen!” Lennart van der Meulen, oud-campagneleider van D66, die kandidaat stond mits de functie van voorzitter betaald zou worden, zei dat hij “niet de mogelijkheid had om campagne te voeren in de partijmedia”.

Ook op het congres zelf was de voorkeur van de congresvoorzitters duidelijk te bespeuren. Zo werd het geluid van de indieners bruusk weggedraaid toen zij een toelichting op de motie gaven, waar het partijbestuur alle ruimte kreeg om de motie te ontraden. De voorstanders van de motie riepen dat er sprake was van ongehoorde manipulatie. De Amsterdamse D66-wethouder Ernst Bakker was boos. “Er is veel meer ruimte voor de tegenstanders dan voor de voorstanders! En we heten nog democraten ook!”

Uiteindelijk werd de motie van de 'fulltimers' met tweederde meerderheid verworpen. De kandidaten die hadden geopteerd voor een betaald voorzitterschap trokken zich terug. Vervolgens werd de kandidaat van het partijbestuur, Tom Kok, die de functie naast zijn baan als directeur van verzekeringsmaatschappij FBTO zou gaan uitoefenen, met grote meerderheid gekozen. One man, one vote, noemen ze dat bij D66 en ze zijn er apetrots op. (PdB)