Congres D66: geen fulltime voorzitter

ALMELO, 25 NOV. FBTO-topman T.A. Kok is zaterdag door het congres van D66 in Almelo gekozen als partijvoorzitter. Kok blijft verbonden aan de FBTO en zal het voorzitterschap in deeltijd uitoefenen. Een motie om van het voorzitterschap een betaalde, voltijdsfunctie te maken, werd door een tweederde meerderheid van het congres verworpen. Kok is de opvolger van W. Vrijhoef.

Twee kandidaten voor het voorzitterschap trokken hun kandidatuur in nadat het congres zich tegen het betaald voorzitterschap had uitgesproken: L. van der Meulen, oud-campagneleider en politiek adviseur van staatssecretaris Nuis, en P. Poelman, voorzitter van de Statenfractie van D66 in Noord-Holland. Volgens Van der Meulen was een voltijds voorzitterschap noodzakelijk om de partij een duidelijker gezicht te geven in de samenleving. Ook zou de fulltime voorzitter zich moeten gaan bezighouden met lange-termijnstrategieën van de partij.

De meerderheid van het congres, inclusief het dagelijks bestuur van de partij, vond echter dat D66 financieel zich geen betaald voorzitter kon permitteren. Bovendien zou een fulltime voorzitter een te grote 'informatievoorsprong' op de rest van het dagelijks bestuur krijgen.

Een groot deel van de Tweede-Kamerfractie van D66, waaronder fractievoorzitter G. Wolffensperger, vice-fractievoorzitter R. van Boxtel en fractiesecretaris T. de Graaf, was voor het instellen van een bezoldigd voorzitter. Maar tijdens het congres bleek de weerstand onder gewone leden tegen betaalde 'bobo's', zoals een spreker het noemde, groot te zijn.

Tijdens een vraaggesprek op het congres uitte Wolffensperger scherpe kritiek op het standpunt van coalitiepartner PvdA ten aanzien van het Limburgse vliegveld Beek. De PvdA wil geen nachtvluchten op Beek, maar pleit wel voor de aanleg van een nieuwe baan, waardoor een exploitatietekort ontstaat op de luchthaven. Volgens Wolffensperger is dit “een typische PvdA-oplossing, waar geen hond voor is. Er wordt met veel borstgeklop een standpunt ingenomen, maar door deze halfslachtige poging om zowel het prestige van minister De Boer als het eigen milieugezicht te sparen, komen er straks toch nachtvluchten. Ik betreur dat.”