ASIEL

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvragen van vluchtelingen die op Schiphol aankomen, onjuist. Dit schrijven zesendertig advocaten in een brief aan staatssecretaris Schmitz (Justitie).

De advocaten beschuldigen de IND-medewerkers ervan vluchtelingen uit met name West-Afrikaanse landen direct af te wijzen, zonder naar hun 'vluchtverhaal' te luisteren. Ook zouden de IND-ers, in tegenstelling tot de afspraken die het ministerie van Justitie met de Orde van Advocaten heeft gemaakt, niet naar de adviezen van de raadslieden luisteren. In het aanmeldcentrum worden asielzoekers binnen 24 uur verdeeld in 'kansrijken' en 'kansarmen'. Mensen die tot deze laatste groep worden gerekend worden direct afgewezen.