Akkoord met Brazilië biedt Fokker Space perspectief

ROTTERDAM, 25 NOV. Het vrijdag gesloten akkoord tussen Fokker Space en het Braziliaanse Digicon biedt het Nederlandse bedrijf goede perspectieven op levering van zonnepanelen met bijbehorende apparatuur en technologie voor een serie Braziliaanse ruimte-satellieten voor aardobservatie en telecommunicatie.

Dat zegt dr. Jaap de Kam, commercieel manager zonnepanelen van Fokker Space. Het bedrijf in Leiden ziet zijn omzet in deze technologie snel stijgen: van 50 miljoen gulden in 1995 naar 75 miljoen dit jaar en een verwachte 100 miljoen voor 1997. Het aantal personeelsleden is nu 120 en zal begin volgend jaar toenemen tot 150. “We hebben nu al 20 vacatures”, aldus De Kam. Het aandeel van de omzet voor zonnepanelen op het totaal van Fokker Space bedraagt 30 tot 40 procent.

Fokker Space is in Europa marktleider voor kennis van energielevering voor satellieten. “Onze belangrijkste opdrachtgever is de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die één à twee satellieten per jaar lanceert.

De grootste order is op dit moment de Europese aardobservatiesatelliet Envisat die in 1998 de lucht in gaat. Die heeft één vleugel met 70 vierkante meter zonnecellen. Een record qua oppervlakte'', aldus De Kam.

De grootste bouwer van commerciële satellieten in Europa, het Frans-Britse concern Matra-Marconi maakt er zes per jaar af met twee vluegels per stuk waarvoor Fokker Space alle zonnepaneel-systemen levert.

Fokker Space ontwerpt de systemen voor de installatie van bewegende zonnepanelen, de eisen voor het computersysteem, het managementwerk, de assemblage en het testen.

Het geavanceerde systeem zorgt ervoor dat de zonnepanelen in- en uitklappen als een harmonica om een zo groot mogelijk oppervlak te krijgen voor zonne-bestraling. Ook worden de panelen zo gestuurd dat ze bij bewegingen van de vleugels steeds op de zon gericht blijven.

De zonnecellen komen uit Duitsland en Fokker Special Products in Hoogeveen maakt er panelen van. Urenco in Almelo, dat een belang van 50 procent in Fokker Space heeft, produceert de mechanieken.

In Europa bedient Fokker Space ook satellieten voor telecom en tv-verkeer die buiten ESA vallen en waarvan er per jaar gemideld zes worden gelanceerd.

Op de satellietmarkt in de Verenigde Staten - veruit de grootste - is het Nederlandse bedrijf geslaagd fors te expanderen. Momenteel wordt gewerkt aan zonnecel-systemen voor twee Nasa-ruimtemachines.

In Brazilië zal het marktaandeel vooralsnog relatief klein zijn, verwacht De Kam: zo'n 5 miljoen gulden per jaar. “We hopen op opdrachten voor een lopende serie observatiesatellieten en er staat een groot project van acht telecomsatellieten op stapel.”

Via Brazilië zal Fokker Space met zijn nieuwe partner Digicon ook proberen in Argentinië, dat een uitgebreid satellietprogramma voorbereidt, zonnesystemen te leveren.