Willem Bos

Uit het stuk 'De scheppingsdrang van Willem Bos' (Z 16 november) stijgt een hinderlijke geur van zelfgenoegzaamheid van politieke beleidsmakers op.

Met name de - misschien wel uit zijn verband gerukte - uitspraak uit departementale gangen 'Bos komt hier niet in' getuigt van een grote mate van arrogantie. Democratie is een groot goed, ook in ons land. Maar dan moet die wel een reëel gehalte hebben. In het HSL-debat lijken allerlei (verborgen?) belangen evenwel een grote rol te spelen. Welke dat dan precies zijn, wordt niet duidelijk. Machtsspelletjes van ambtenaren mogen in ieder geval niet de doorslag geven. Nu uit herhaalde onderzoeken is gebleken dat de Nederlandse bevolking om diverse redenen de HSL zeker niet door het Groene Hart wil, getuigt het slechts van minachting voor die bevolking om daar toch aan vast te houden.

Wie plaatst de fundamentele vraag: 'Is de HSL in Nederland wel nodig?' op de politieke agenda? Ofwel: bezint eer gij begint!

    • Mr. S.B.J. van Heijst