Weekend-woonboot kost meer dan woonhuis-boot

Nu is de tijd om een plezierjacht aan te schaffen. In oktober en november is de prijs gemiddeld tien procent lager dan in de rest van het jaar. Reden: de verkopende partij spaart de kosten uit voor de winterstalling.

Wie geld moet lenen om een boot te kopen - ongeveer zestig procent van de pleziervaartuigen wordt met 'vreemd geld' gefinancierd - kan een scheepshypotheek afsluiten.

Voorwaarde is dat de boot geregistreerd is bij het kadaster. “De kosten van deze registratie verdient u snel terug als u het grote verschil in rentelasten bekijkt tussen een hypotheek en een persoonlijke lening”, meldt een brochure van het kadaster.*

Het registreren van een pleziervaartuig of woonboot kost 415 gulden; voor de registratie van een zeegaand pleziervaartuig moet 823 gulden worden betaald. Het renteverschil tussen een scheepshypotheek en een persoonlijke lening kan oplopen van één tot vier procent, afhankelijk van de looptijd van de hypotheek.

Van de Nederlandse watersporters die een lening voor hun boot afsluiten, heeft ruim 36 procent een scheepshypotheek en bijna 23 procent een persoonlijke lening. De rest leent geld van familie of relaties, koopt in huurkoop, least, of verhoogt de eigen hypotheek op het huis.

Deze laatste financieringsmethode heeft de afgelopen maanden een sterke vlucht genomen. Daarnaast signaleren de banken en het Centraal Bureau voor de Statistiek een groei van het aantal afgesloten hypotheken.

Dit is een gevolg van de goedkeuring die de Tweede Kamer onlangs heeft gegeven aan een voorstel van staatssecretaris Vermeend (Financiën) waarbij de fiscale aftrek van consumptieve rente wordt beperkt tot 5.000 gulden per belastingplichtige; voor gehuwden geldt een bedrag van 10.000 gulden.

Ook de scheepshypotheek blijft niet buiten schot. Wanneer iemand permanent op zijn boot woont, blijft de rente volledig aftrekbaar. Maar wanneer de boot alleen in de weekeinden wordt gebruikt, geldt de beperking.

“Vreemd”, constateert Vink, directeur van de branchevereniging Hiswa. “Vermeend meet met twee maten. Waarom blijft de hypotheekrente van een tweede (recreatie)woning wel volledig aftrekbaar?”

De hoop van de Hiswa is nu gericht op de leden van de Eerste Kamer. Volgende week buigt de commissie van financiën van de senaat zich over het wetsvoorstel.

De gevolgen van het wetsvoorstel zijn volgens de Hiswa “desastreus”. De komende drie jaar zal de werkgelegenheid met totaal 3850 personen en de omzet met 540 miljoen gulden afnemen. Dit resulteert volgens de Hiswa in een maatschappelijke kostenpost (derving van BTW en vennootschapsbelasting en uitkeringen in verband met werkloosheid) van ruim 230 miljoen gulden.

De voorstellen van Vermeend betekenen - bij de huidige rentestand - dat de rente fiscaal aftrekbaar blijft over leningen tot ongeveer 50.000 gulden en voor gehuwden tot 100.000 gulden. De maatregel zal gefaseerd worden ingevoerd.

Voor volgend jaar wordt de aftrek tot 10.000 gulden beperkt voor een alleenstaande; voor gehuwden geldt het dubbele. In 1989 geldt een maximumaftrek van 7.500 respectievelijk 15.000 gulden. In 1999 wordt de gewenste aftrek bereikt van 5.000 en 10.000 gulden.

Op instigatie van het Amsterdamse Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA) blijft de rente die moet worden betaald op een lening om een woonboot te financieren onbeperkt fiscaal aftrekbaar. “Wij vinden dat bewoners van een woonboot op dezelfde manier moeten worden behandeld als de bewoners van een eigen huis. En zolang de aftrek van hypotheekrente niet aan banden wordt gelegd, mag de beperking van de fiscale aftrek van consumptieve rente niet gelden voor woonboot-bewoners.” * De brochure 'Het kadaster registreert óók schepen' is op te vragen bij kadaster Zuid-Holland, vestiging Rotterdam registratie schepen. Postbus 8718, 3009 Rotterdam. Telefoon: 010 - 242 66 66.

    • Cees Banning