Tweede katern van Parool op tabloid

ROTTERDAM, 23 NOV. Het Parool gaat het plan om een krant op tabloid-formaat uit te brengen voor een deel toch uitvoeren. Alle speciale dagelijkse bijlages verdwijnen. In plaats daarvan zal er elke dag een tweede katern op half formaat verschijnen.

Met dit plan hoopt ad-interim hoofdredacteur M. van Nieuwkerk de noodlijdende krant weer op het goede spoor te brengen. Het Parool zag zijn abonneebestand de laatste jaren dramatisch teruglopen tot 95.000 afgelopen jaar, terwijl er jaarlijks een verlies van miljoenen guldens wordt geleden op de exploitatie.

Volgens Van Nieuwkerk heeft de eigenaar van de krant, PCM Uitgevers, het plan goedgekeurd. Over “de bedrijfsmatige invulling” is men nog in gesprek. Bestuursvoorzitter C. Smaling van PCM Uitgevers wil zo ver nog niet gaan, maar erkent wel dat het “redactioneel lekker opschiet”. Op de vraag wat er nog moet gebeuren, wil Smaling niet ingaan.

Smaling kwam eerder dit jaar nog hardhandig in botsing met Het Parool toen hij strenge eisen stelde aan een eerder plan dat er in voorzag de gehele krant op tabloid uit te brengen. Als gevolg van dat conflict stapten beide bedenkers van het plan op, PCM-directeur R. Blom en hoofdredacteur S. van der Zee. Ook Smalings grootste aandeelhouder, de Stichting Het Parool, toonde zich uiterst kritisch over het optreden van de uitgever.

Het enige overgebleven lid van de hoofdredactie (volgens Van der Zee destijds “bewust uit de wind gehouden”) ging vervolgens een alternatief plan uitwerken dat nu wel de zegen van Smaling lijkt te hebben.

Het vernieuwde Parool, dat in het komende voorjaar moet verschijnen, zal redactioneel de nadruk sterker gaan leggen op Amsterdam en omgeving. Hoewel verreweg het grootste deel van de abonnees in de hoofdstad woont, had Het Parool tot dusver geen Amsterdamse stadsredactie. Volgens Van Nieuwkerk komt die er nu wel. “Veel Amsterdams nieuws heeft ook landelijke relevantie”, aldus Van Nieuwkerk die toegeeft dat het opgeven van het landelijke karakter van Het Parool binnen de redactie op veel weerstand stuit.

Van Nieuwkerk zegt dat er op dit moment met PCM nog gesproken wordt over de landelijke distributie en bezorging van de krant. Hij denkt dat “de synergie binnen het bedrijf” dat ook de Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad onder zijn dak heeft, ervoor kan zorgen dat er minder op de redactie hoeft te worden bezuinigd. Hoeveel arbeidplaatsen er niettemin verloren zullen gaan, kan Van Nieuwkerk nog niet zeggen.

Voor het nieuwe Parool is The Guardian “als inspiratiebron” gebruikt. Die Britse krant maakt ook een tweede katern op half-formaat. “Het breken met de thema-bijlagen en het beginnen met een dagelijks magazine geeft de krant meer dynamiek”, aldus Van Nieuwkerk. Dat magazine moet dagelijks achtergronden op het nieuws, interviews en culturele informatie bevatten.