Troepen Bosnië verder als S-FOR

BRUSSEL, 23 NOV. De nieuwe vredesmacht in Bosnië zal als S-FOR door het leven gaan. De S staat voor Stabilisation.

Dit heeft een hoge Amerikaanse militaire functionaris gisteren in Brussel meegedeeld. De naamsverandering moet worden doorgevoerd op voertuigen, ander materieel en documenten. Maar de overlast wordt voor lief genomen om het onderscheid met de huidige IFOR-troepenmacht te onderstrepen, waarbij de I staat voor Implementation. Stabilisatie is iets anders dan implementatie en die boodschap moet volgens de militair bij alle betrokkenen nadrukkelijk overkomen.

Hoewel er nog geen eensgezindheid is bereikt over duur en omvang van S-FOR, staat vast dat de mankracht van de NAVO-vredesmacht ongeveer zal worden gehalveerd. Dat zal ook gevolgen hebben voor de missies die de eenheid krijgt opgedragen. De taak van de vredesmacht-oude-stijl hield vooral in de troepen van de verschillende belligerenten te scheiden, wapens in daartoe aangewezen gebieden onder beheer van IFOR te brengen en centra van militaire coördinatie in te richten. S-FOR zal voortgaan de laatste twee taken uit te voeren. Maar de hulp die IFOR daarenboven verstrekte aan parallelle civiele opbouw- en herstructuringsprogramma's zal aanzienlijk worden verminderd. Er is geen voornemen om S-FOR nieuwe taken op te dragen die IFOR nog niet had.

De regering-Clinton heeft tijdens de verkiezingscampagne nadrukkelijk volgehouden dat nog dit jaar een einde zou worden gemaakt aan de Amerikaanse bijdrage aan IFOR. De nieuwe naam betekent dat die belofte formeel wordt nagekomen.