Register voor schepen

Het kadaster registreert onroerende zaken, waardoor de juridische eigendom vastligt. Sinds 1838 beheert het kadaster een scheepsregister.

Daarin staan vooral grote schepen, zoals tankers en handelsschepen, geregistreerd. Maar steeds vaker laten ook eigenaren van pleziervaartuigen en woonboten hun boot registreren.

Als een schip wordt geregistreerd, krijgt het een nummer dat voor ieder vaartuig uniek is. Dit 'brandmerk' wordt op het schip aangebracht en is niet te verwijderen.

Dit betekent wel dat de koop of verkoop van een geregistreerd schip via een notaris of beëdigd scheepsmakelaar moet verlopen. Relatief veel boten dragen de naam 'black money'; het zal duidelijk zijn dat deze naam weinig in de registers van het kadaster voorkomt.

Het kadaster registreert in principe alle vaartuigen van containerschepen tot roeiboten. “Maar of u een hypotheek krijgt op een roeiboot of surfplank hangt van de bank af”, schetst een medewerker van het kadaster.

Bij de grote banken is het mogelijk om een scheepshyptheek af te sluiten; het gaat daarbij meestal om een bedrag van zestig procent van de koopsom of negentig procent van de executiewaarde.