OM: geen vervolging gemeente Nijmegen

ARNHEM, 23 NOV. Het Openbaar Ministerie in Arnhem ziet af van vervolging van de gemeente Nijmegen. De gemeente wordt verdacht van het plegen van illegale transacties met grond in de periode 1990-1994.

Het zogeheten Pikmeer-arrest maakt het voor het OM onmogelijk overheden en ambtenaren te vervolgen die milieudelichten hebben begaan. Ondanks het feit dat het OM aanwijzingen bezit die uitwijzen dat de gemeente Nijmegen een aantal sterk vervuilde terreinen op illegale wijze heeft laten reinigen, vindt geen vervolging plaats.

Het OM in Arnhem betreurt de gang van zaken ten zeerste. “De overheid heeft juist in milieuzaken een voorbeeldfunctie. Indien strafrechtelijke controle ontbreekt, wordt het vertrouwen van de burger en de integriteit van de overheid geschaadt”, zegt een woordvoerder van het OM.

De Hoge Raad bepaalde in het zogeheten Pikmeer-arrest dat een ambtenaar uit het Friese Boarnsterhim niet kon worden vervolgd wegens overtreding van milieuvoorschriften. Overheden hoeven zich voor dergelijke daden ook niet bij de strafrechter te verantwoorden, luidde de conclusie van de Hoge Raad. Het arrest is een vervolg op het Volkel-arrest uit 1994. Daarin werd de Nederlandse overheid vrijgesproken van ernstige milieuvevuiling op het terrein van een plaatselijke luchtmachtbasis.

De gemeente Nijmegen constateert in een reactie dat zij terecht niet wordt vervolgd. Burgemeester en wethouders houden al van meet af aan staande dat de gemeente geen strafbare feiten heeft begaan bij het vervoeren en opslaan van verontreinigde grond.

Het college heeft geen goed woord over voor de handelwijze van het OM met de verdachtmakingen aan het adres van de gemeente. “Verdachtmakingen zonder vervolging horen niet bij de manier waarop overheden met elkaar behoren om te gaan”, stelt het gemeentebestuur. (ANP)