Kok vertrouwt op goede wil premier Eman

DEN HAAG, 23 NOV. Minister-president Kok meent dat de verhoudingen binnen het Koninkrijk 'onherstelbare schade' oplopen als premier Eman van Aruba wegblijft bij overleg in Den Haag over herstel van de rechtsstaat op Aruba.

Kok verwacht overigens dat Eman dit weekeinde normaal naar Den Haag vertrekt, zo zei hij gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Voor volgende week is overleg voorzien tussen premier Kok, Eman en de Antilliaanse premier Pourier. Volgens Kok is de reis van minister Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse zaken) naar Aruba bedoeld om de weg vrij te maken voor besluitvorming over het rapport-De Ruiter, eind volgende week in de Koninkrijks ministerraad.

Kok verklaarde dat de verhoudingen met Aruba 'te broos' zijn om het risico te nemen dat het overleg over het rapport-De Ruiter mislukt. “Als we alleen maar ruzie maken en boos uit elkaar gaan, brengen we de relaties binnen het Koninkrijk onherstelbare schade toe”, aldus de premier. Kok ontkende dat Voorhoeve donderdag is vertrokken in reactie op het dreigement van Eman dat hij overweegt weg te blijven.

De Arubaanse premier zei eerder deze week niet veel heil te zien in overleg in Nederland, nadat de fractieleiders van de vier grote partijen in de Tweede Kamer op een werkbezoek aan Aruba zeer negatief oordeelden over de situatie op het eiland. Kok zei dat hij Eman woensdag telefonisch had voorgesteld vooroverleg te voeren met minister Voorhoeve.

De premier benadrukte tegelijk dat het kabinet vasthoudt aan 'integrale' uitvoering van het rapport-De Ruiter. Eén van de voorstellen behelst het weghalen van de procureur-generaal op Aruba omdat deze te veel onder druk zou staan van de politiek en door de politietop op het eiland wordt tegengewerkt. Aruba maakt ernstig bezwaar tegen de door De Ruiter voorgestelde constructie om één procureur-generaal voor de Antillen en Aruba aan te stellen. Kok liet overigens doorschemeren dat over precieze vormgeving van dit voorstel overleg mogelijk is.

Kok verklaarde verder dat de functionaris die minister Voorhoeve de rest van deze kabinetsperiode zal bijstaan in Arubaanse en Antilliaanse aangelegenheden een ambtelijke status heeft. Voorhoeve zei donderdag tegenover de Kamer dat hij een 'gevolmachtigd minister' aanstelt om hem te ontlasten. Volgens Kok gaat het om een functionaris 'met grote deskundigheid en een zware status, maar zonder ministeriële verantwoordelijkheid'.

Eerder is in het kabinet wel overwogen een aparte staatssecretaris voor de Antillen en Aruba aan te wijzen. Voor een volgende kabinetsperiode acht Kok het denkbaar dat Koninkrijkszaken worden ondergebracht bij Binnenlandse Zaken.