Jacht (2)

Enkele kanttekeningen bij het informatieve artikel van Hans Steketee over de jacht. Helaas laten niet alle jagers en jachtopzieners 'de natuur altijd boven jachtbelangen prevaleren', anders zouden er nooit roofvogels door sommigen van hen vergiftigd zijn. Van sancties die jagersverenigingen tegen deze overtreders hebben genomen is tot dusver weinig vernomen, hoewel dit voor de hand zou liggen.

Het is overigens moeilijk vol te houden dat mensen met jachtgeweren 'bij de natuur hebben gehoord'. Misschien was dit nog zo toen men met pijl en boog werkte.

Uiteraard is het een goed recht van jagers om voor hun hobby te pleiten. Maar dan kunnen zij dat beter met open vizier doen en ervoor uitkomen dat de 'Stichting Actief Faunabeheer' hun belangen vertegenwoordigt. De 'actieve faunabeheerder' in de advertenties van deze stichting zou dan ook niet alleen met een verrekijker en een hond, maar ook met een modern jachtgeweer afgebeeld dienen te worden.

    • D. de Jonge Noordwijk