Hoge Raad 'door Docters bespeeld'

AMSTERDAM, 23 NOV. De voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen, heeft “onzorgvuldig en onrechtmatig” gehandeld door te proberen de Hoge Raad te beïnvloeden op een tijdstip dat de wisseling van standpunten formeel was afgesloten.

Dit heeft de Amsterdamse advocaat A. van der Plas deze week geschreven aan minister Sorgdrager van Justitie. Volgens Van der Plas heeft Docters daarmee “de schijn gewekt op oneigenlijke wijze en op een oneigenlijk moment de hoogste rechter in zijn oordeel te willen beïnvloeden”. Docters van Leeuwen zelf weerspreekt dit.

Het gaat om de afhandeling van een zaak waarbij de politie van Dordrecht onder leiding van CID-chef F. van der Putten werkte met het doorlaten van grote partijen softdrugs. Daarmee werd bereikt dat in 1992 1.100 kilo cocaïne in beslag werd genomen, wat in eerste instantie leidde tot zware celstraffen voor de bij de drugsimport betrokken criminelen, voornamelijk Colombianen. De rijksrecherche stelde dit voorjaar echter vast dat over het doorlaten van drugs vermoedelijk meinedige verklaringen waren afgelegd toen de zaak in hoger beroep diende bij het gerechtshof in Den Haag. Deze zouden met medeweten van advocaat-generaal Den Os uit Den Haag zijn uitgesproken door Van der Putten en zijn Haarlemse collega K. Langendoen. Op grond hiervan werden de verdachten in april vrijgesproken. Volgens het hof had Den Os als lid van het OM ten onrechte nagelaten “misleiding van de rechter te voorkomen”. Het OM ging daarop in cassatie, welke procedure op 29 oktober werd afgerond. De Hoge Raad wil 7 januari uitspraak doen.

De toorn van advocaat Van der Plas is nu gewekt omdat Docters van Leeuwen, na afloop van de cassatieprocedure, in een brief van 14 november aan de Hoge Raad heeft gemeld dat advocaat-generaal Den Os geen blaam treft. Volgens Docters blijkt dit uit intern onderzoek van het OM. Daaruit kwam naar voren dat Den Os destijds niet op de hoogte was van “een aantal elementaire onderdelen” van de methode van drugs doorlaten, aldus Docters.

De PG zegt dat de Hoge Raad in een arrest van “een à twee jaar geleden” interventie op dit tijdstip mogelijk heeft gemaakt.