Gezondheidszorg (3)

Geeske Donga heeft een tipje van de sluier opgelicht over de gang van zaken in een psychiatrische inrichting. Komt de ellende die zij beschrijft voort uit gebrek aan geld?

Tussen 1983 en 1987 was ik - met tussenpozen - 14 maanden in een dergelijke inrichting opgenomen. De toestand zoals Donga die beschrijft is precies dezelfde als die van 10-15 jaar geleden. Ik heb het aan den lijve ondervonden.

Het zou goed zijn om alle psychiatrische inrichtingen door te lichten en naar patiënten en ex-patiënten te luisteren. Er kan dan heel wat geld vrijkomen om het in deze sector nuttiger te besteden.

    • E.W. Gorisse