Dwars door de kaarten heen

Van het omvangrijke aanbod van bridgeprodukten wil ik u er een aantal niet onthouden. Zeker niet indien u van plan bent om met de naderende feestdagen uzelf of een ander een plezier te doen.

Er komt zoveel moois langs dat ik de produkten in vogelvlucht aanstip. Allereerst de Biedtrainer, een PC programma dat draait onder Windows. De Biedtrainer is het nieuwste programma uit de fabrieken van het Bussumse Bridgesoft, in Nederland sinds jaar en dag marktleider van bridgesoftware. Let wel, met de Biedtrainer kan je geen bridge spelen, het is puur bedoeld om het bieden te oefenen. Op zich al nuttig genoeg. Je kan er handen mee laten aanmaken onder van te voren opgegeven voorwaarden. Zo zou je bijvoorbeeld sterke en zwakke sanshanden met elkaar kunnen vergelijken of sterke en zwakke twee-openingen. Je kan er ook je biedsysteem mee testen door mee te doen aan de biedwestrijden zoals die in 1995 in het blad BRIDGE (orgaan van de Bridgebond) zijn verschenen. Biedtrainer ziet er gelikt uit, werkt makkelijk, kortom, biedt waar voor zijn geld. Ook nieuw is het onlangs opgerichte ProBridge, een uitgeverij van bridgeboeken. Uitgevers en bridgeboeken zijn er al in ruime mate in bridgeland en het is maar afwachten of ProBridge iets heeft toe te voegen. De start is met de serie 'Alles wat u altijd wilde weten over...' ambitieus van opzet. Ieder deel uit de serie is in zijn geheel gewijd aan een technisch onderwerp. Deel 1 betreft een boekje over de Muiderbergse Twee. Het is geschreven door uw verslaggever, die er blijkbaar niet aan ontkwam eens iets op papier te zetten over deze populaire en oer-Hollandse twee-opening. Deel 2 gaat over het afspel, waarin de bridgejournalist Henk Willemsens belangrijke thema's uit de speeltechniek behandelt. De auteur doorloopt een aantal onderwerpen, waarvan hij de lezer op een toegankelijke, heldere wijze de fijne kneepjes laat zien. Uit het hoofdstuk Entreeperikelen dit bijzondere spel:

Oost gever Noord Niemand kw. Schoppen AH985 Harten B8 Ruiten A10852 Klaver AWestOost Schoppen VB107642 Schoppen - Harten 74 Harten HV6532 Ruiten B7 Ruiten H643 Klaver 43 Klaver 965Zuid Schoppen 3 Harten A109 Ruiten V9 Klaver HVB10872 Zuid speelt 6SA nadat oost met 3Harten heeft geopend. West start met Harten7. Dit spel is oorspronkelijk afkomstig uit de Generali Masters Individual 1995 in Parijs en werd briljant afspeeld door de zuidspeler, Berry Westra.

Er zijn weliswaar twaalf slagen, maar door entreeproblemen lijkt het onmogelijk de blokkerende klaveren van zuid te benutten. Westra vond een originele uitweg. Hij legde HartenB in dummy en speelde uit zijn hand een kleintje toen oost met de vrouw dekte. Oost speelde harten na, waarop Westra de 10 legde. In de volgende slag deblokkeerde hij de klaveren door HartenA te spelen, waarop in dummy KlaverA verdween! De klaverkleur was geopend.

Dan wil ik wijzen op een bijzondere uitgave van Bridge Magazine IMP. Ondanks de kleine markt van wedstrijdspelers waarop IMP zich richt, kan dit blad-voor-kenners zich uitstekend handhaven en gaat het per 1 januari zijn achtste jaargang in. Het nummer dat begin december verschijnt is speciaal gewijd aan de Bridge Olympiade die vorige maand op Rhodos werd gehouden. Een van de Nederlandse deelnemers, voormalig wereldkampioen Wubbo de Boer, geeft een kritische analyse van het teleurstellend optreden van het Nederlandse Open Team. In zijn openhartige rapportage spaart hij zijn ploeggenoten noch zichzelf. Af en toe ziet De Boer ook wel eens lichtpuntje:

Oost gever Noord OW kw. Schoppen 7532 Harten HVB6 Ruiten 102 Klaver V104WestOost Schoppen H864 Schoppen AV9 Harten 109853 Harten A4 Ruiten 863 Ruiten AVB7 Klaver 2 Klaver AB85Zuid Schoppen B10 Harten 72 Ruiten H954 Klaver H9763

Het spel is afkomstig uit de wedstrijd Nederland-USA. In de gesloten kamer gaat de Amerikaan Larry Robbins als oost één down in 3SA. In de open kamer zit de Nederlandse oost, Piet Jansen, eveneens in 3SA. De klaverenstart loopt via de KlaverV van noord naar de KlaverA. De Groninger kijkt vanaf dit moment dwars door de kaarten heen. Hij slaat eerst RuitenA en incasseert daarna vier schoppenslagen, waarop hij in zijn hand een harten weggooit en zuid een harten en een klaveren. Nu speelt Jansen ruiten naar de vrouw. Zuid duikt (nemen maakt niet uit), Jansen incasseert eerst HartenA en speelt dan ruiten door. Zuid neemt nu twee ruitenslagen, maar moet daarna KlaverB als negende slag aan de leider brengen. Schitterend.

Besproken: Biedtrainer, 3,5 inch diskette geschikt voor Windows 3.x of Windows 95, ƒ 75,-, uitgegeven door Bridgesoft, tel 035-6934905, fax 035-6933305. Muiderbergse Twee, ISBN 90-74929-02-8 en Afspel, ISBN 90-74929-03-6, prijs per deeltje ƒ 22,95, Uitgeverij ProBridge tel 030-2312586, 070-3605902, fax 070-3640841, Bridge Magazine IMP, 8 x per jaar, abonnement ƒ 69,-, tel 070-3605902, fax 070-3640841. De besproken produkten zijn ook verkrijgbaar bij de Bridge- en Boekenshop van de Nederlandse Bridge Bond, tel 030-2710219, fax 030-2714249 of bij de betere boekhandel.

    • Jan van Cleeff