De Telegraaf koopt de Gooi- en Eemlander

ROTTERDAM, 23 NOV. De Telegraaf wil De Gooi- en Eemlander overnemen. De Amsterdamse uitgever maakte gisteren bekend dat daarover vermoedelijk begin volgend jaar overeenstemming zal worden bereikt met de eigenaren van deze regionale uitgever van dag- en weekbladen.

Met de overname versterkt De Telegraaf zijn positie op de markt voor regionale dagbladen. Hoeveel de Telegraaf wil betalen is niet bekendgemaakt. De Gooi- en Eemlander is uitgever van onder meer het gelijknamige dagblad, één van de laatste onafhankelijke regionale kranten in Nederland met een oplage van ruim 50.000 exemplaren in het Gooi, Eemland, de Vechtstreek en Almere.

De verkoop komt voor de redactie van deze krant als een verrassing. “Onze strategie was zelfstandig te blijven”, aldus voorzitter D. Rogmans van de redactieraad. De Telegraaf heeft volgens hem de werkgelegenheid bij de uitgeverij (200 werknemers) en de redactionele onafhankelijkheid van de krant gegarandeerd. Rogmans heeft niet op voorhand bezwaren tegen een overname door de Telegraaf.

Hoofdredacteur H. van Zenderen van de Gooi- en Eemlander noemde de overname door de Telegraaf gisteren “een positieve ontwikkeling”. Ook de regionale bladen Het Limburgs Dagblad en de Hollandse Dagbladcombinatie (onder meer Leidsch en Haarlems Dagblad) zijn eigendom van De Telegraaf. “De ervaringen van mijn collega's bij deze bladen met de Telegraaf zijn positief”, aldus Van Zenderen.

Volgens Van Zenderen behaalt de uitgever van de Gooi- en Eemlander een omzet van ongeveer 40 miljoen gulden en “een voor deze sector bovengemiddeld rendement”. Naast een regionale krant geeft De Gooi- en Eemlander twee huis-aan-huisbladen en kabelkranten uit.

Namens grootaandeelhouder B. Klene van de De Gooi- en Eemlander heeft directeur C. Hooft (zijn schoonzoon) de werknemers gisteren een toelichting geveven op de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de verkoop aan de Telegraaf. Klene was bevreesd dat investeringen ter vervanging van een drukpers, niet meer zouden kunnen worden terugverdiend. De Telegraaf wil de bestaande drukkerij sluiten en de productie overhevelen naar haar eigen drukkerij in Amsterdam.

Het abonneebestand van de Gooi- en Eemlander vertoonde volgens de verklaring van directeur Hooft een dalende tendens en de concurrentie in de huis-aan-huis-bladen is toegenomen. Grootaandeelhouder Klene vreesde dat de de uitgever zelfstandig de noodzakelijke investeringen niet meer zou kunnen opbrengen.

Opmerkelijk is dat uitgever Wegener die eerder interesse heeft getoond voor De Gooi- en Eemlander ruim een jaar geleden op advertentiegebied is gaan samenwerken met de krant.